CBS ontwikkelt portal met grensoverschrijdende data

/ Auteur: Sjoertje Vos
© Hollandse Hoogte
Grensoverschrijdende arbeidsmarktinformatie beschikbaar stellen voor overheden, bedrijven en burgers. Dat is het doel van het online open data portal waarvan de tetstversie na de zomer wordt gelanceerd. Welke inzichten de cijfers bieden, blijkt uit de publicatie ‘Economie en arbeidsmarkt in de grensregio’s van de Beneluxlanden en aangrenzende gebieden’.

Data portal

Het CBS ontwikkelt samen met de statistiekbureaus van Vlaanderen en Duitsland een grensoverschrijdend open data portal. Dit portal combineert allerlei soorten gegevens op zogenoemd laagregionaal niveau voor Nederland, België en de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Het project wordt mede gefinancierd vanuit verschillende EU-programma’s voor verbetering van samenwerking in de grensregio’s (Interreg). ‘Je moet het zien als één grote verzameling op elkaar afgestemde data over inwoners, economie en arbeidsmarkt van regio’s aan beide zijden van de grens’, licht projectleider Johan van der Valk van het CBS toe.

Grenspendelaars

‘Het portal is voor iedereen vrij toegankelijk en bestemd voor diverse soorten gebruikers: overheden, bedrijven, maar bijvoorbeeld ook werkzoekenden kunnen online informatie uit het portal halen die voor hen van belang is. Bedrijven kunnen er in vinden hoeveel afgestudeerden met een voor hen relevante opleiding aan de andere kant van de grens wonen. Werkzoekenden kunnen zien welke bedrijfssectoren voor hen interessant zijn’, zegt Van der Valk. Ook het aantal grenspendelaars is bekend. ‘We weten hoeveel mensen in België of Duitsland wonen en in Nederland werken en andersom. En dus ook in welke regio’s grensarbeid veel voorkomt en waar het belangrijk is dit te stimuleren. ‘

Arbeidsmarkt zonder grenzen

Binnen de Benelux streven de rijksoverheden naar een arbeidsmarkt zonder grenzen om de economie in de grensregio’s zoveel mogelijk te bevorderen. In het kader van de Benelux-aanbeveling Grensoverschrijdende Arbeidsmobiliteit en naar aanleiding van de zestigste verjaardag van de samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg, maakte het CBS op verzoek van het College van secretarissen-generaal van de Benelux en verschillende ministeries de publicatie ‘Economie en arbeidsmarkt in de grensregio’s van de Benelux-landen en aangrenzende gebieden’. Deze publicatie illustreert wat er zoal mogelijk is met de gegevens in het open data portal.

‘Het portal is voor iedereen vrij toegankelijk en bestemd voor diverse soorten gebruikers: overheden, bedrijven, maar ook werkzoekenden’

Arbeidsmarktbeleid

Luuk Blom, adjunct secretaris-generaal van de Benelux Unie, is blij met de publicatie: ‘ In de grensregio’s liggen veel kansen. Wij willen ervoor zorgen dat er arbeidsmarktbeleid over de grenzen heen komt. Dat is er nu niet, omdat de informatie daarvoor tot nu toe ontbrak. Deze publicatie laat voor elke regio de mogelijkheden en onmogelijkheden zien.’ De Benelux Unie gaat binnenkort met de ministeries en partijen die actief zijn op het gebied van de arbeidsmarkt om de tafel zitten. Blom: ‘Nu de situatie helder is, kunnen we kijken hoe we hierop gaan acteren. Wij zouden ook graag zien dat data over de grensregio’s in de toekomst structureel en actueel beschikbaar blijven. Daarom is het voor ons belangrijk dat officiële instanties zoals ministeries en statistiekbureaus hier een rol in spelen.’

Toepassingen in de regio

Momenteel werken Van der Valk en zijn team samen met lokale en provinciale overheden aan twee toepassingen voor de regio Zuid-Limburg/Aachen en Oost-Nederland/Münster. ‘Deze ervaringen laten zien hoe je van de data in het portal bruikbare informatie maakt voor lokale en regionale overheden aan de grens. Wij brengen voor beide regio’s de economische situatie in kaart en monitoren eventuele veranderingen. Daardoor kunnen bijvoorbeeld ministeries zien welke beleidsmaatregelen werken en welke niet. Deze ervaringen kunnen als voorbeeld dienen voor andere regio’s.’

Samenwerking

Dieter Begaβ, hoofd van de afdeling Economie, Wetenschap en Europa van de gemeente Aken is enthousiast over het beschikbaar komen van grensoverschrijdende informatie: ‘Onze regio heeft een enorm potentieel aan arbeidskrachten, ondernemingen en onderwijsinstellingen. Alleen door gedetailleerde kennis van naburige regio’s kunnen we zien waar samenwerking voor ons voordeel oplevert en kansen benutten. Vergelijkbare data op economisch gebied kunnen waardevolle kennis opleveren over verschillende aspecten van de arbeidsmarkt, de economie en het onderwijs. Die informatie is interessant voor het bestuur, de wetenschap, de politiek en de burger. We kunnen de ontwikkeling van het grensoverschrijdende economisch gebied daar aanzienlijk mee vooruit helpen.’

Conferentie in Düsseldorf

De komende maanden gaat Van der Valk met de medewerkers van de statistiekbureaus in Vlaanderen en Duitsland het open data portal verder uitbreiden, onder andere door data over meer jaren toe te voegen. 30 Oktober aanstaande presenteren zij het volledige data portal op een conferentie in Düsseldorf bij het statistiekbureau van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.