Europese projecten

© Hollandse Hoogte / Ingrid de Groot

DG regio: Border region data collection

Naar aanleiding van de mededeling van de Europese Commissie ""Boosting growth and cohesion in EU border regions"" heeft het DG for Regional and Urban Policy een proefproject gelanceerd om nieuwe manieren van dataverzameling voor samenwerkende grensoverschrijdende gebieden te testen. Aan dit project, geleid door het CBS, namen acht statistiekbureau's deel.

In het rapport worden de bevindingen van het project gepresenteerd, waarbij de nadruk ligt op arbeidsmarktindicatoren. Er zijn drie soorten data beoordeeld: Labour Force Survey (LFS) data, administratieve data en mobiele telefonie data.

DG regio: City data from LFS and Big data

In dit project onderzochten vijf nationale statistiekbureaus hoe de dataverzameling voor Europese steden en functionele stedelijke gebieden kan worden verbeterd. Met name de mogelijkheden voor het gebruik van Labour Force Survey (LFS) data en van grote hoeveelheden geaggregeerde mobiele telefonie data werden onderzocht.