Grensoverschrijdende data centraal in samenwerking

/ Auteur: Sjoertje Vos
Vrijdag 29 november 2019 bezocht een delegatie van het statistiekbureau uit Noordrijn-Westfalen, qua inwoneraantal de grootste deelstaat van Duitsland, het CBS. Het bezoek is onderdeel van een langlopende samenwerking tussen beide partijen. Ook lanceerden zij samen onlangs een dataportal met gegevens over werkgelegenheid in de grensregio’s. Het project wordt mede gefinancierd vanuit het Interreg-programma van de Europese Unie (EU).

Het bezoek van Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) heeft een informatief karakter: IT.NRW komt bij het CBS inspiratie opdoen over de inrichting van een zogenaamde newsroom. Sinds 2015 beschikt het CBS namelijk over zo’n newsroom en profileert het zich als nieuwsorganisatie. Doel is de eigen zichtbaarheid te vergroten als ook de publieke discussie beter te voorzien van betrouwbare informatie. De mediadekking van het CBS is daardoor in de afgelopen jaren enorm toegenomen. Zo verschenen dit jaar (van januari tot en met november 2019) in totaal meer dan 500 nieuwsberichten en werd het CBS meer dan 67.000 keer in de media vermeld.

Newsroom

Dr. Kerstin Schmidtke, hoofd analyses en onderzoek bij de afdeling statistiek van IT.NRW: ‘IT.NRW wil net als het CBS een eigen newsroom inrichten. We willen onze pers- en public relations- werkzaamheden verbeteren door meer doelgroep- en themagerichte producties te maken. Het bezoek aan het CBS levert inzichten op over hoe een redactie bij een statistisch bureau werkt en welke rollen en verantwoordelijkheden er zijn. Komend jaar gaan we van start met de inrichting ervan.’

Langlopende samenwerking

Het bezoek van IT.NRW is onderdeel van een jarenlange samenwerking tussen het CBS en het Duitse Statistische Verbond waarvan IT.NRW deel uitmaakt. De samenwerking werd in 2016 geformaliseerd en bestaat uit gezamenlijke projecten op het gebied van grensoverschrijdende data, zoals publicaties en persberichten. Ook organiseren het CBS en IT.NRW regulier werkbezoeken. ‘Deze bijeenkomsten zijn belangrijk om informatie, kennis en ervaringen uit te wisselen’, vertelt Harry Bierings, onderzoeker bij het CBS en contactpersoon voor IT.NRW. ‘Het bezoek van IT.NRW aan de CBS newsroom is daar een voorbeeld van.’ ‘We willen nieuwe impulsen aan ons werkveld geven en voorbeelden van best practices uitwisselen’, vertelt Schmidtke.

Grensoverschrijdende projecten

Het CBS en IT.NRW werken aan verschillende EU-programma’s voor verbetering van samenwerking in de grensregio’s (Interreg). Zo presenteerden het CBS, de Duitse en Vlaamse statistiekbureaus op 30 oktober 2019 in Düsseldorf een grensoverschrijdend data portal. Bij de presentatie waren zo’n 100 geïnteresseerden aanwezig die actief zijn in de grensregio’s, waaronder lokale en nationale overheden en adviesbureaus. ‘In het portal zitten grensoverschrijdende data over bevolking, arbeidsmarkt, economie en onderwijs’, licht Bierings toe. ‘Het portal is goed ontvangen. We hebben bij de presentatie bijvoorbeeld laten zien hoeveel mensen van over de grens in Düsseldorf werken en andersom. Eind van dit jaar wordt het portal voor iedereen beschikbaar via een website.’

Uitwisseling kennis en expertise

Andere onderwerpen waarover de partners kennis en expertise uitwisselen zijn: geheimhouding, big data en kunstmatige intelligentie. Ook bezoeken beide partijen samen congressen, waar nieuwe ontwikkelingen worden besproken. ‘IT.NRW nodigde ons laatst uit voor een congres over georeferentie in Wiesbaden. Georefentie gaat over waar voorzieningen zich bevinden, zoals ziekenhuizen en bushaltes. Als je een grensregio bent kun je niet bij de grens ophouden met het in kaart brengen van je voorzieningen. Veel mensen gaan bijvoorbeeld over de grens naar de dokter of het ziekenhuis en ook het openbaar vervoer houdt niet op bij de grens. CBS en IT.NRW onderzoeken nu of ze samen kunnen optrekken op het gebied van georeferentie in de grensregio, bijvoorbeeld om op termijn het data portal mee uit te breiden’, aldus Bierings.

Binnenkort presenteert het CBS een aantal voorbeelden voor gebruikers van wat er mogelijk is met het data portal om de bekendheid en de mogelijkheden ervan verder vergroten. Ook wordt op dit moment hard gewerkt om de financiering rond te krijgen om het portal komend jaar te kunnen aanvullen met de meest recente gegevens.