Inkomende grenspendelaars naar woonregio, 2018

Cijfers over werknemers die werkzaam in Nederland zijn en die in België of Duitsland wonen naar woonregio, 2018.
Deze cijfers zijn het resultaat van nieuw onderzoek waarbij grenspendelaars voor het eerst onderscheiden worden naar hun woonplaats. Dit is een beta-product. Dat betekent dat het onderzoek naar de kwaliteit nog gaande is. Deze activiteit is uitgevoerd in kader van het project Werkinzicht. Dat project wordt medegefinancierd door de EU via een subsidie programma voor grensoverschrijdende samenwerking, Interreg.