Interreg NL-DE grens

Het CBS werkt samen met IT.NRW en LSN, de statistiekbureaus van Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen om grensoverschrijdende arbeidsmarktinformatie samen te stellen. Dit zal als open data via een Portal beschikbaar gesteld worden. Het project wordt medegefinancierd vanuit het Interreg programma NL-DE. Het project is gestart in april 2017 en wordt eind 2019 afgerond. logo interreg Deutschland Nederland verzamelde logos