Nieuwsbrief Globalisering januari 2024

Thumbnail thema internationale handel

Nieuws

In deze nieuwsbrief houden we u elk kwartaal op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en actuele onderzoeken bij het CBS op het gebied van globalisering.

Publicatie kritieke grondstoffen

Op 28 november 2023 heeft het CBS een webpublicatie uitgebracht over de afhankelijkheid van kritieke grondstoffen. Daarbij is er gekeken vanuit een mondiaal perspectief (waar worden de grondstoffen gewonnen en verwerkt?), een Europees perspectief (hoe afhankelijk is de EU van bijvoorbeeld China en waar kan eventueel mijnbouw plaatsvinden?) en een Nederlands perspectief. De Nederlandse afhankelijkheid is bekeken vanuit het oogpunt van directe import van kritieke grondstoffen, van indirecte import (grondstoffen uit bijvoorbeeld China worden in Duitsland verwerkt tot iets nieuws en komen dan in Nederland terecht) en er is ook gekeken naar de directe import van producten met kritieke grondstoffen.

Een werknemer werkt aan een computerchip.
© ANP / SIPA USA

Tegelijk met de webpublicatie is er een nieuwsbericht uitgebracht met enkele belangrijke conclusies. Zo is Rusland de grootste leverancier van kritieke grondstoffen, maar verandert dat beeld als wordt gekeken naar de import van producten met kritieke grondstoffen (met veel hogere importwaardes). Dan is China de grootste leverancier. Denk daarbij bijvoorbeeld aan zonnepanelen, laptops, telefoons of lithium-ion-batterijen.

De webpublicatie is hier na te lezen.

Onlangs gepubliceerd

Internationaliseringsmonitor Digitale Handel

In de derde editie van de Internationaliseringsmonitor (december 2023) stond de relatie tussen digitalisering en internationale handel centraal, waarbij aandacht was voor de samenstelling van digitale handel, de bedrijven die hier een rol in spelen en de samenhang met robotica, productiviteit en werkgelegenheid.

In een digitale wereld waarin import en export slechts één muisklik verwijderd zijn, vervagen de grenzen van traditionele handel. De omarming van digitale technologieën transformeert niet alleen wat we verhandelen, maar ook hoe we handelen en wie daarbij betrokken zijn. Webshops en e-commerce platforms stellen bedrijven in staat een nieuwe rol op te eisen in internationale waardeketens. Consumenten kunnen via die digitale platforms makkelijk toegang krijgen tot internationale markten.

IM_2023-3_Digitalisering_Placeholder

Tegelijk met de monitor is er een nieuwsbericht uitgebracht. In dit bericht is getoond dat in 2021 14 procent van de Nederlandse export online werd besteld. Het gaat hier om de export van goederen en diensten door Nederlandse bedrijven, zoals bijvoorbeeld boeken, kleding of hoteltickets. In 2021 had 52 procent van de bedrijven met e-commerce ook online verkopen in het buitenland; in 2012 was dat nog 41 procent.

De Internationaliseringsmonitor is na te lezen via deze link.

Storytelling: aansprekende verhalen over Globalisering

Sinds 2022 werkt het CBS samen met de faculteit Visuele Communicatie en Multimedia Design van de Hogeschool Zuyd. Studenten (2e, 3e en 4e jaars) gaan in diverse trajecten aan de slag met CBS-data en andere data en zetten deze om in toegankelijke, begrijpelijke en aansprekende verhalen tot heuse multimedia stories.

Eind 2022 is er gestart met een groot project (50+ studenten) ten aanzien van het thema Duurzame voeding (resulterend in 14 multimedia stories), gevolgd door een kleiner afstudeertraject voor het thema afhankelijkheid van China (5 animaties) en een middelgroot traject op het thema European Green Deal (1 grote story).

Op dit moment loopt er nog een groter project ten aanzien van de European Green Deal (wederom 50+ studenten met als resultaat 14 multimedia stories). In februari 2024 wordt er gestart met een nieuw traject ten aanzien van de afhankelijkheid van kritieke grondstoffen.

Plaatje Green deal

Alle producten en schetsen worden gezamenlijk gepresenteerd op https://cmdmaastricht.nl/mms van de Hogeschool Zuyd. Het betreft geen officiële CBS-publicaties en kunnen dan ook niet als dusdanig beoordeeld worden.

Logo Hogeschool Zuyd

Overzicht nieuwe publicaties

Op de website van het CBS vindt u een aparte pagina Dossier Globalisering met nieuws en verdiepende onderzoeken ten aanzien van het thema. In de afgelopen maanden zijn (naast de reeds genoemde nieuwsberichten) onder andere de volgende nieuwsberichten op het gebied van globalisering verschenen:

Aanvullend statistisch onderzoek

Verder voert het CBS op verzoek aanvullend statistisch onderzoek uit. De resultaten van deze onderzoeken worden op de website van het CBS gepubliceerd.

Vergaderen