Globalisering

Maatwerk dossier Globalisering

Factsheet met cijfers over de Nederlandse goederenhandel met China, met speciale aandacht voor de Nederlandse handel in landbouwgoederen.

Een beschrijvende analyse van de belangrijkste demografische kenmerken van de bedrijven die gebruikmaken van het instrument Starters International Business (SIB).

Het rapport betreft een kwantitatieve analyse van het effect van de inzet van economische missies op de internationalisering van bedrijven.

Beschrijving van deelnemers aan economische missies in 2004-2016 en ontwikkeling van hun handel in goederen en diensten.

Multinationals en niet-multinationals in de Nederlandse economie, 2010-2016.

Dit onderzoek beschrijft de economische relaties met het Verenigd Koninkrijk vanuit het perspectief van zowel ondernemingen als internationale handel

Deze maatwerktabellenset laat zien hoeveel Nederlandse bedrijfstakken verdienen aan de export naar het Verenigd Koninkrijk voor de periode 2013-2017.

Deze tabellenset toont schattingen van de bestemmingen van de directe import uit het Verenigd Koninkrijk en het importverbruik per bedrijfstak

Deze tabellenset toont informatie over de Britse bedrijven in Nederland voor de periode 2012-2017

Deze tabellenset laat zien hoeveel werkgelegenheid per bedrijfstak verbonden is aan de export naar het Verenigd Koninkrijk

Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het CBS-onderzoeksprogramma Globalisering.

Literatuuronderzoek Invloed van import op exportsucces