Corona

© ANP / Joosten Fotografie

Hoewel ook het CBS te maken heeft gehad met de gevolgen van de coronapandemie, is de verzameling van data voor de productie van statistieken gewoon doorgegaan. Bijna alle CBS-medewerkers hebben in 2020 en 2021 (groten)deels thuis gewerkt. Het CBS probeert zo goed mogelijk de productie van statistieken, die inzicht geven in het functioneren van onze samenleving, in stand te houden. De coronacrisis kan wel invloed hebben op de uitkomsten die in de monitor worden gepresenteerd.

Zo werd in verslagjaren 2020 en 2021 de waarneming voor een aantal enquêtes verstoord door de coronacrisis. In deze jaren was het bijvoorbeeld niet altijd mogelijk om aan huis interviews af te nemen en kwam er langs die weg geen respons binnen. Het CBS heeft daarom methodologische aanpassingen moeten doen om de cijfers uit de getroffen onderzoeken zo goed mogelijk vergelijkbaar te maken met eerdere cijfers. Het is echter niet uit te sluiten dat er nog een effect van de verstoringen in de cijfers zit voor 2020 en 2021. De onzekerheidsmarge van de uitkomsten kan voor deze verslagjaren dan ook iets groter zijn dan gebruikelijk.