Snelweg op de Veluwe
© Hollandse Hoogte / Rob Voss

Bericht voor gebruikers van CBS-data én verstrekkers van data aan het CBS

Ook de CBS-organisatie krijgt te maken met verstrekkende gevolgen van het coronavirus. Op dit moment werken al bijna alle CBS-medewerkers thuis. We proberen zo goed als mogelijk de productie van statistieken, die zo van belang zijn voor inzicht in het functioneren van onze samenleving, in stand te houden. Maar ook het CBS moet een aantal activiteiten die daarvoor nodig zijn staken, omdat ze persoonlijk contact tussen medewerkers en burgers vereisen. Dat betreft met name het interviewen door onze medewerkers thuis bij mensen in het hele land. We proberen dat op te vangen met alternatieven, zoals interviewen via het web en telefoon.

We blijven de komende tijd Nederlanders, bedrijven en organisaties vragen om data ten behoeve van de statistiekproductie. We begrijpen dat CBS-vragenlijsten op dit moment niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als samenleving voor staan zijn in deze moeilijke tijden erg belangrijk. Juist nu hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan en belang bij om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten en we hopen op uw medewerking, daar waar u die kan leveren in deze bijzondere omstandigheden.

Het CBS zal de komende periode bovendien extra veel data verzamelen over de gevolgen voor Nederland van deze crisis, en zal sommige reguliere berichten sneller gaan leveren dan wat we gebruikelijk in de agenda plannen. Belangrijke feiten en cijfers die zeer actueel zijn zullen wij niet meer onder embargo een etmaal eerder aan de media verstrekken ten behoeve van de voorbereiding van hun mediaproducties. We zullen deze zo snel mogelijk na het beschikbaar komen publiceren en verspreiden. Uiteraard zullen we u daarover goed blijven informeren, onder andere op deze plek (bekijk ook regelmatig de agenda onder ‘Verwacht’). Dank voor uw medewerking, en we wensen iedereen sterkte in deze moeilijke periode.


Relevante links