Bericht voor gebruikers van CBS-data én verstrekkers van data aan het CBS

© Sjoerd van der Hucht Fotografie
Ook het CBS heeft te maken met verstrekkende gevolgen van het coronavirus. Op dit moment werken bijna alle CBS-medewerkers thuis. We blijven de komende tijd Nederlanders, bedrijven en organisaties vragen om data ten behoeve van de statistiekproductie. Grotendeels via vragenlijsten online, maar ook telefonisch. En als de situatie dat toelaat komen we aan de deur (kijk op cbs.nl/bezoek voor de actuele informatie over huisbezoeken). Zo proberen we zo goed als mogelijk de productie van statistieken, die zo van belang zijn voor inzicht in het functioneren van onze samenleving, in stand te houden.

We begrijpen dat CBS-vragenlijsten op dit moment niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als samenleving voor staan zijn in deze moeilijke tijden erg belangrijk. Juist nu hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan en belang bij om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten en we hopen op uw medewerking, daar waar u die kan leveren in deze bijzondere omstandigheden.

Het CBS verzamelde de afgelopen en komende periode extra veel data verzamelen over de gevolgen voor Nederland van deze crisis, en zal sommige reguliere berichten sneller gaan leveren dan wat we gebruikelijk in de agenda plannen. Belangrijke feiten en cijfers die zeer actueel zijn zullen wij niet meer onder embargo een etmaal eerder aan de media verstrekken ten behoeve van de voorbereiding van hun mediaproducties. We zullen deze zo snel mogelijk na het beschikbaar komen publiceren en verspreiden. Uiteraard zullen we u daarover goed blijven informeren, onder andere op deze plek (bekijk ook regelmatig de agenda onder ‘Verwacht’). Dank voor uw medewerking, en we wensen iedereen sterkte in deze moeilijke periode.