Uitleg samenvattend figuur posities Sustainable Development Goals

De figuur toont de gemiddelde positie van Nederland in de ranglijst van EU27-landen. Het gaat alleen om indicatoren waarvoor een vergelijking met de EU mogelijk is. Hoe langer de balk, des te hoger staat Nederland. De kleur van de balk geeft aan in welk deel van de EU-ranglijst Nederland staat. Groen wijst op een positie in het bovenste kwartiel van de EU-ranglijst, rood op het onderste kwartiel en donkergrijs op het midden. Naast de figuur staat de positie van Nederland in de EU-ranglijst beschreven.
Terug naar artikel