Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG)

Deze statistiek bevat informatie over re-integratievoorzieningen die door gemeenten zijn ingezet. Gemeenten leveren de gegevens voor de SRG maandelijks aan het CBS.

In de richtlijnen is beschreven welke gegevens geleverd dienen te worden en waar de levering aan moet voldoen. Deze kunt u vinden onder het kopje ‘Richtlijnen en documentatie’ in het menu. Als u de gewenste informatie hier niet aantreft, bekijk dan de rubriek veelgestelde vragen of maak gebruik van het ‘Contactformulier SRG’.

Veranderingen SRG

Vanaf 1 januari 2019 zijn nieuwe richtlijnen, die op 19 juni 2018 in de Staatscourant zijn afgekondigd, van kracht. Deze nieuwe richtlijnen zijn het resultaat van een intensief verandertraject dat het CBS heeft uitgevoerd. Tijdens dit proces zijn, in samenspraak met 110 gemeenten, softwareleveranciers en het ministerie van SZW, verbeteringen doorgevoerd. Uitleg over de grootste veranderingen zijn te vinden in het ‘Informatieblad introductie nieuwe richtlijnen 2019’ onder het kopje ‘Richtlijnen en documentatie’ in het menu. In de veelgestelde vragen wordt ook ingegaan op de nieuwe richtlijnen. In onderstaande video worden de veranderingen kort toegelicht.

Informatiefilm nieuwe richtlijnen re-integratie gemeenten (SRG)