Richtlijnen en documentatie (BDFS)

Hieronder kunt u de richtlijnen downloaden waarin staat beschreven welke gegevens geleverd dienen te worden in het kader van de BDFS en waar de levering aan moet voldoen. De richtlijnen zijn bedoeld voor alle gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de softwareleveranciers en gebruikers van de statistiek. Eerdere versies van de richtlijnen zijn op aanvraag beschikbaar. Hiervoor kunt u het contactformulier gebruiken.

Nieuwsbrieven dienen als praktisch hulpmiddel voor gemeenten bij het invullen en interpreteren van gegevens over de BDFS, als aanvulling op de richtlijnen. Nieuwsbrieven worden door het CBS verstuurd naar de bij deze statistiek betrokken contactpersonen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de bij het CBS bekende namen en contactgegevens. Als deze gegevens (niet meer) juist zijn, dan wordt u verzocht de wijzigingen door te geven via het contactformulier.