Zoekresultaten

19 resultaten voor keyword:buurtproblemen
19 resultaten voor keyword:buurtproblemen

Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio

Geregistreerde en opgehelderde misdrijven, registraties verdachten Soort misdrijf, regionale eenheden Politie en gemeente

Cijfers

Caribisch Nederland; overlast in buurt, persoonskenmerken

Fysieke verloedering, Sociale overlast, Verkeersoverlast Geslacht, Leeftijd, Opleidingsniveau

Cijfers

Elkaar aanspreken op onwenselijk gedrag meer op platteland dan in stad

Bijna de helft van de Nederlanders zei in 2019 dat mensen in de buurt elkaar durven aan te spreken op onwenselijk gedrag. Op het platteland gaf men dit vaker aan dan in verstedelijkte gebieden.

Artikelen

Burgers en politie; regio

Contacten politie, tevredenheid contacten, functioneren politie in buurt Regio's

Cijfers

Burgers en politie; persoonskenmerken 2012-2019

Contacten politie, tevredenheid contacten functioneren politie in buurt

Cijfers

Leefbaarheid en overlast in buurt; regio (2012-2019)

Leefbaarheid woonbuurt, ervaren overlast,verloedering, verkeersoverlast regio's

Cijfers

Leefbaarheid en overlast in buurt; persoonskenmerken 2012-2019

Leefbaarheid woonbuurt, overlast Persoonskenmerken

Cijfers

De woning en buurt van inbraakslachtoffers

Zelfgerapporteerde woninginbraak en inbraakpreventie

Publicaties

Buurtoverlast Sint-Eustatius nam af tussen 2013 en 2018

Op Sint-Eustatius kwam in 2018 bij 46 procent van de inwoners overlast voor in de woonbuurt.

Artikelen

Aanpak van buurtoverlast

Prioritering van bevolking bij aanpak van vormen van buurtoverlast, naar bevolkingsgroepen en regio’s

Artikelen

Burger wil aanpak te hard rijden en hondenpoep

Burgers noemen te hard rijden, hondenpoep en parkeerproblemen het vaakst als vormen van buurtoverlast die als eerste zouden moeten worden aangepakt

Artikelen

Buurtoverlast

Stand van zaken, trends en achtergronden met betrekking tot het thema buurtoverlast

Artikelen

Roosendaal en Limburgse steden in top drugsoverlast

Ruim 8 % van de inwoners van Rotterdam, Roosendaal en 4 Limburgse steden heeft veel overlast van drugs

Artikelen

Roosendaal en Limburgse steden in top drugsoverlast

Ruim 8 % van de inwoners van Rotterdam, Roosendaal en 4 Limburgse steden heeft veel overlast van drugs

Artikelen

Nederlander tevredener over politie in de buurt

Het functioneren van de politie in de buurt ervaren steeds meer burgers als positief.

Artikelen

Stedelingen geven leefbaarheid buurt lager cijfer

Stedelingen reageren minder positief op stellingen over de sociale cohesie in hun wijk, terwijl ze positiever zijn over de fysieke voorzieningen dan bewoners van niet-stedelijke gemeenten. Dat blijkt...

Artikelen

Overlast van wegverkeer blijft hoog, maar neemt niet toe

Hoewel het totale aantal in Nederland geregistreerde voertuigen sinds 2005 met een miljoen is toegenomen, is de overlast van verkeer vrijwel gelijk gebleven.

Artikelen

Integrale Veiligheidsmonitor 2009

De Integrale Veiligheidsmonitor beschrijft verschillende aspecten van leefbaarheid, veiligheid en ervaringen met criminaliteit

Publicaties

Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats

Nederlanders hebben de afgelopen jaren geleidelijk minder last gekregen van criminaliteit. Eind 2008 gaf een op de vier Nederlanders aan in de daaraan voorafgaande twaalf maanden hiervan slachtoffer...

Artikelen