Zoekresultaten

8 resultaten voor keyword:verloedering
8 resultaten voor keyword:verloedering

Buurtoverlast

Stand van zaken, trends en achtergronden met betrekking tot het thema buurtoverlast

Artikelen

Nederlanders ervaren eigen woonbuurt als minder verloederd

In de afgelopen jaren hebben steeds minder mensen last van bekladding van muren of gebouwen, vernieling van bus- of tramhokjes, of hondenpoep in hun buurt. Deze afname vond zowel in de stad als op...

Artikelen

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

De Integrale Veiligheidsmonitor beschrijft de ervaringen van de inwoners van Nederland beschreven rond de leefbaarheid van de woonbuurt, de beleving van buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens,...

Publicaties

Uitgaven aan veiligheidszorg flink gestegen

In 2009 is bijna 12,5 miljard euro uitgegeven ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit, verloedering en overlast. Dat is 4 procent meer dan in 2008.

Artikelen

Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats

Nederlanders hebben de afgelopen jaren geleidelijk minder last gekregen van criminaliteit. Eind 2008 gaf een op de vier Nederlanders aan in de daaraan voorafgaande twaalf maanden hiervan slachtoffer...

Artikelen

Groepen jongeren veroorzaken de meeste overlast

Hinder van groepen jongeren, dronken mensen op straat, drugsoverlast, zich ergeren aan omwonenden of lastiggevallen worden op straat: in 2008 gaf een zesde van de bevolking aan dat ten minste één van...

Artikelen

Ernstige overlast en verloedering in de eigen woonbuurt

Bevolkingstrends 3e kwartaal 2008. In diverse onderzoeken is getracht de subjectieve sociale onveiligheid te verklaren

Artikelen

Half Nederland vindt dat zijn woonbuurt verloedert

Hondenpoep, rommel op straat, vernieling van bus- en tramhokjes, bekladding van muren en gebouwen: in 2007 gaf de helft van de bevolking aan dat ze het afgelopen jaar van ten minste één van deze...

Artikelen