Minder CO2-uitstoot door krimp zware industrie

In het derde kwartaal van 2013 is 1,2 procent minder CO2 uitgestoten door de Nederlandse economie dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Gecorrigeerd voor het verschil in weer komt deze daling in CO2-uitstoot uit op 0,4 procent. De economie kromp in het derde kwartaal met 0,6 procent op jaarbasis. Dit blijkt uit de eerste voorlopige raming van het CBS. De CO2-emissies zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen.

Verandering CO2-emissies en economische ontwikkeling, 3e kwartaal 2013
co2-III-hard

Dalende productie chemie en aardolie-industrie

De landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid hebben 1,3 procent minder CO2 uitgestoten dan een jaar eerder, vooral door een dalende productie van de chemie en een afname van de productie van aardolieproducten. De raffinaderijen in Rotterdam hebben te maken met minder vraag naar olieproducten.

CO2 –emissies transportsector dalen

De CO2-emissies daalden in de transportsector. Deze daling  komt voornamelijk op het conto van het goederenvervoer over de weg. Het goederenvervoer over de weg staat onder druk vanwege een geringere vraag naar consumentengoederen en een daling van de vraag naar vervoersdiensten. In tegenstelling tot de rest van transportsector stijgt de CO2-uitstoot in de luchtvaart.

Meer CO2 -uitstoot door energiebedrijven ondanks lagere elektriciteitsproductie

De CO2-uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer is dit kwartaal iets hoger dan een jaar eerder. De energiebedrijven hebben wel minder elektriciteit geproduceerd. Onder andere door de relatief lage steenkoolprijs hebben bedrijven wel meer steenkool ingezet bij de productie van elektriciteit. Bij de verbranding van steenkool komen niet alleen relatief veel emissies vrij, ook heeft steenkool een lager rendement dan aardgas.

Achtergrondinformatie:
CO2-emissions on quarterly basis