2006-2008

Aan gegevens uit de gezondheidsmodule van het Permanent Onderzoek LeefSituatie (POLS) zijn op microniveau inkomens- en vermogensgegevens uit integrale fiscale bronnen gekoppeld. POLS is gebaseerd op een jaarlijkse aselecte steekproef onder de bevolking van alle leeftijden, niet woonachtig in instellingen en tehuizen. Door gegevens over de jaren 2006, 2007 en 2008 uit POLS samen te voegen, is er informatie beschikbaar over 8,5 duizend steekproefpersonen van 50 tot 80 jaar.

De hier gepresenteerde cijfers zijn ongecorrigeerde cijfers. Wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in leeftijd, geslacht en samenstelling van het huishouden, blijven de gezondheidsverschillen naar vermogen bestaan. Na correctie voor inkomensverschillen worden de vermogensgerelateerde verschillen in gezondheid weliswaar iets kleiner, maar ze blijven wel degelijk overeind.