Ouderen met een hoog inkomen hebben een betere gezondheid

Naarmate het inkomen hoger is, hebben ouderen (50-80 jaar) een betere fysieke en psychische gezondheid. In de periode 2004–2006 heeft 18 procent van de ouderen in de laagste inkomensklasse een slechte fysieke gezondheid en 16 procent een slechte psychische gezondheid. Deze percentages zijn voor ouderen uit de hoogste inkomensklasse respectievelijk 4 en 7 procent.

Oudere vrouwen hebben een minder goede fysieke en psychische gezondheid dan oudere mannen. Desondanks scoren zowel mannen als vrouwen met een hoog inkomen beter op deze gezondheidsaspecten dan mannen en vrouwen met een laag inkomen.

Ouderen (50 tot 80 jaar) met een slechte fysieke en psychische gezondheid naar jaarinkomen, 2004/2006

Ouderen (50 tot 80 jaar) met een slechte fysieke en psychische gezondheid naar jaarinkomen, 2004/2006

Bron:

Fysieke en psychische gezondheid van ouderen (50-80 jaar) naar inkomen, 2004/2006

Bevolkingstrends 3e kwartaal 2008, Fysieke en psychische gezondheid van ouderen naar sociaaleconomische status