Arbeidsmarktmobiliteit

Mensen kunnen werkloos raken doordat ze hun baan verliezen. Maar ook mensen die de arbeidsmarkt op komen en op zoek gaan naar werk behoren tot de werklozen. Voorbeelden hiervan zijn schoolverlaters en herintreders. Tegelijkertijd zijn er werklozen die een baan vinden, of werklozen die de arbeidsmarkt verlaten, bijvoorbeeld omdat ze geen resultaat verwachten van hun zoektocht naar werk.

Stromen tussen arbeidsposities resulteren in daling werkloosheid

In derde kwartaal van 2021 daalde het aantal werklozen naar 294 duizend, 13 duizend minder dan het kwartaal ervoor. De daling van het aantal werklozen is het resultaat van verschillende stromen op de arbeidsmarkt. De eerste is die van de werklozen die een baan vinden. Tussen het tweede en derde kwartaal van 2021 waren dat er 91 duizend. De tweede stroom is die van mensen die hun baan verliezen en werkloos worden (64 duizend). Per saldo daalde de werkloosheid door deze twee stromen met 27 duizend.

Er zijn nog twee andere stromen in en uit de werkloze beroepsbevolking. Zo zijn er mensen die nog niet actief waren op de arbeidsmarkt en op zoek gaan naar werk. Vanuit de niet-beroepsbevolking worden zij onderdeel van de werkloze beroepsbevolking. In het derde kwartaal van 2021 waren dit er 140 duizend. Daartegenover staan werklozen die zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. Dat waren er 126 duizend. Het aantal werklozen nam hierdoor toe met 14 duizend.

 

Ook wisselingen tussen de werkzame beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking

Mensen die zich aanbieden op de arbeidsmarkt vinden soms direct werk. Tegelijkertijd kunnen ook mensen die werk hebben hiermee stoppen en zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. Deze stromen komen aan bod op de pagina Arbeidsmarktmobiliteit werkenden.

Ontwikkeling in de periode 2010-2020

Veranderingen in het aantal werklozen gedurende de afgelopen tien jaar zijn terug te voeren op stromen tussen enerzijds de werkloze beroepsbevolking en anderzijds zowel de werkzame beroepsbevolking als de niet-beroepsbevolking. Het aantal werklozen nam vanaf 2014 tot en met 2019 enkele jaren af, maar nam in 2020 voor het eerst in jaren weer toe, met gemiddeld 17 duizend per kwartaal. Waar in voorgaande jaren per saldo meer werklozen werk vonden dan er werkenden werkloos werden, was dat in 2020 niet meer het geval. Doordat tegelijkertijd de toestroom vanuit de niet-beroepsbevolking naar werkloosheid per saldo positief bleef, nam de werkloosheid in 2020 toe.

Werkloze beroepsbevolking, verandering t.o.v. drie maanden eerder (gemiddeld per kwartaal), niet-seizoengecorrigeerd
 Saldo werk-werkloos (x 1 000)Saldo niet-beroepsbevolking-werkloos (x 1 000)
201010-8
201191
2012517
20131517
2014-9-2
2015-3021
2016-369
2017-3915
2018-3822
2019-2421
2020215