Spanning op de arbeidsmarkt naar regio

In het eerste kwartaal van 2022 was de spanning op de arbeidsmarkt het hoogst in de provincie Utrecht met 154 openstaande vacatures per 100 werklozen. Op enige afstand volgden Noord-Brabant, Zeeland en Noord-Holland met respectievelijk 145, 137 en 136 vacatures per 100 werklozen. Het laagst was de spanning in de provincie Groningen met 89 vacatures per 100 werklozen.

Spanning in jaar tijd in heel Nederland toegenomen, het meest in Noord-Brabant

In alle provincies was de spanning op de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal van 2022 hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In eerste kwartaal van 2021 was het aantal vacatures lager en het aantal werklozen groter dan in het eerste kwartaal van 2022. Een jaar later is het aantal vacatures hoger en de werkloosheid lager, waardoor de spanning weer is toegenomen.

De spanning steeg het meest in Noord-Brabant; het aantal vacatures nam toe (van 37 duizend naar 71 duizend) en het aantal werklozen nam af (van 59 duizend naar 49 duizend). Kwamen in het eerste kwartaal van 2021 in deze provincie maar 52 vacatures per 100 werklozen voor, een jaar later waren dat 145 vacatures. Ook in de provincies Utrecht en Zeeland steeg de spanning relatief sterk.