Spanning op de arbeidsmarkt naar regio

Hoogste spanning in provincie Utrecht

In het tweede kwartaal van 2023 was de spanning op de arbeidsmarkt (niet gecorrigeerd voor seizoenseffecten) het hoogst in de provincie Zeeland met 162 openstaande vacatures per 100 werklozen. Op enige afstand volgden Utrecht en Noord-Brabant met respectievelijk 153 en 143 vacatures per 100 werklozen. Het laagst was de spanning in de provincie Groningen met 96 vacatures per 100 werklozen. Voor Nederland gemiddeld was de spanning 127 vacatures per 100 werklozen.

Spanning in jaar tijd in veel provincies afgenomen

In alle twaalf provincies was de spanning op de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2023 lager dan een jaar eerder. Het aantal vacatures nam in alle provincies af. De spanning nam vergeleken met hetzelfde kwartaal in het vorige jaar het sterkst af in Zeeland.