Spanning op de arbeidsmarkt naar regio

Hoogste spanning in provincie Utrecht

In het vierde kwartaal van 2022 was de spanning op de arbeidsmarkt het hoogst in de provincie Utrecht met 156 openstaande vacatures per 100 werklozen. Op enige afstand volgden Zeeland en Noord-Brabant met respectievelijk 150 en 144 vacatures per 100 werklozen. Het laagst was de spanning in de provincie Flevoland met 88 vacatures per 100 werklozen. Voor Nederland gemiddeld was de spanning 120 vacatures per 100 werklozen.

De regionale cijfers over spanning op de arbeidsmarkt zijn niet gecorrigeerd voor seizoenseffecten. Bij de landelijke cijfers die in dit dashboard worden gepresenteerd is dat wel het geval. De cijfers zijn daarom niet zonder meer met elkaar te vergelijken.

Spanning in jaar tijd in heel Nederland toegenomen, het meest in Zeeland

In alle provincies was de spanning op de arbeidsmarkt in het vierde kwartaal van 2022 hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2022 was het aantal vacatures in alle provincies hoger en was het aantal werklozen in acht van de twaalf provincies lager dan in hetzelfde kwartaal van 2021.

De spanning steeg het meest in Zeeland; het aantal vacatures nam toe (van 8 duizend naar 9 duizend) en het aantal werklozen nam af (van 7 duizend naar 6 duizend). Kwamen in het vierde kwartaal van 2021 in deze provincie maar 113 vacatures per 100 werklozen voor, een jaar later waren dat 150 vacatures. Ook in de provincies Gelderland en Drenthe steeg de spanning relatief sterk.