Spanning op de arbeidsmarkt naar regio

Hoogste spanning in provincie Utrecht

In het eerste kwartaal van 2021 was de spanning op de arbeidsmarkt het hoogst in de provincie Utrecht met 94 openstaande vacatures per 100 werklozen. Op afstand volgden Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant met respectievelijk 77, 76 en eveneens 76 vacatures per 100 werklozen. Het laagst was de spanning in de provincie Flevoland met 45 vacatures per 100 werklozen. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 is de spanning relatief sterk gedaald in de provincies Zeeland, Flevoland en Noord-Holland.

Spanning in jaar tijd meest afgenomen in Zeeland

De spanning op de arbeidsmarkt daalde het meest in Zeeland, vooral vanwege een relatief sterke toename van het aantal werklozen (van 4 duizend naar 7 duizend). Kwamen in het eerste kwartaal van 2020 op 100 werklozen in Zeeland nog 115 vacatures voor, in het eerste kwartaal van 2021 waren dat nog maar 73 vacatures.

Waar de spanning op de Nederlandse arbeidsmarkt tussen het eerste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 afnam, is er wel een duidelijke toename van de spanning te zien tussen het laatste kwartaal van 2020 en het eerste van 2021. In alle provincies neemt de spanning toe, het sterkst in Groningen, Noord-Holland en Drenthe.