Spanning op de arbeidsmarkt naar regio

Hoogste spanning in provincie Zeeland

In het eerste kwartaal van 2024 was de spanning op de arbeidsmarkt (niet gecorrigeerd voor seizoenseffecten) het hoogst in de provincie Zeeland met 155 openstaande vacatures per 100 werklozen. Op enige afstand volgden Utrecht en Noord-Brabant met respectievelijk 128 en 126 vacatures per 100 werklozen. Het laagst was de spanning in de provincie Flevoland met 81 vacatures per 100 werklozen. Voor Nederland gemiddeld was de spanning 107 vacatures per 100 werklozen.

Spanning in jaar tijd in bijna alle provincies afgenomen

In elf van de twaalf provincies was de spanning op de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal van 2024 lager dan een jaar eerder. Alleen in Groningen nam ze iets toe. Het aantal vacatures nam in bijna alle provincies af.