Spanning op de arbeidsmarkt naar regio

Hoogste spanning in provincie Utrecht

In het tweede kwartaal van 2021 was de spanning op de arbeidsmarkt het hoogst in de provincie Utrecht met 130 openstaande vacatures per 100 werklozen. Op afstand volgden Noord-Brabant, Zeeland en Gelderland met respectievelijk 124, 117 en 116 vacatures per 100 werklozen. Het laagst was de spanning in de provincie Groningen met 78 vacatures per 100 werklozen.

Spanning in jaar tijd in heel Nederland toegenomen, het meest in Gelderland

In alle provincies was de spanning op de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2021 hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In dat kwartaal, bij het begin van de coronacrisis, was er een flinke daling van het aantal vacatures en een forse toename van het aantal werklozen. Een jaar later is het aantal vacatures gestegen en de werkloosheid gedaald, waardoor de spanning weer is toegenomen.

De spanning steeg het meest in Gelderland; het aantal vacatures nam toe (van 22 duizend naar 37 duizend) en het aantal werklozen nam af (van 40 duizend naar 32 duizend). Kwamen in het tweede kwartaal van 2020 in deze provincie maar 55 vacatures per 100 werklozen voor, een jaar later waren dat 116 vacatures. Ook in de provincies Noord-Brabant en Friesland steeg de spanning relatief sterk.