Spanning op de arbeidsmarkt naar regio

Spanning het hoogst in Zeeland

In het vierde kwartaal van 2023 was de spanning op de arbeidsmarkt (niet gecorrigeerd voor seizoenseffecten) het hoogst in de provincie Zeeland met 172 openstaande vacatures per 100 werklozen. Op enige afstand volgden Utrecht en Noord-Brabant met respectievelijk 136 en 128 vacatures per 100 werklozen. Het laagst was de spanning in de provincie Groningen met 95 vacatures per 100 werklozen. Voor Nederland gemiddeld was de spanning 112 vacatures per 100 werklozen.

Spanning in jaar tijd in helft van de provincies afgenomen

In zes van de twaalf provincies was de spanning op de arbeidsmarkt in het vierde kwartaal van 2023 lager dan een jaar eerder. Het aantal vacatures nam in alle provincies af. De werkloosheid is vrijwel onveranderd.