Spanning op de arbeidsmarkt naar regio

Hoogste spanning in provincie Utrecht

In het derde kwartaal van 2022 was de spanning op de arbeidsmarkt het hoogst in de provincie Utrecht met 149 openstaande vacatures per 100 werklozen. Op enige afstand volgden Noord-Brabant en Zeeland met respectievelijk 141 en 134 vacatures per 100 werklozen. Het laagst was de spanning in de provincie Flevoland met 93 vacatures per 100 werklozen. Voor Nederland gemiddeld was de spanning 123 vacatures per 100 werklozen.

Spanning in jaar tijd in heel Nederland toegenomen, het meest in Groningen

In alle provincies was de spanning op de arbeidsmarkt in het derde kwartaal van 2022 hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In het derde kwartaal van 2022 was het aantal vacatures hoger en het aantal werklozen lager dan in hetzelfde kwartaal van 2021.

De spanning steeg het meest in Groningen; het aantal vacatures nam toe (van 10 duizend naar 12 duizend) en het aantal werklozen nam af (van 16 duizend naar 13 duizend). Kwamen in het derde kwartaal van 2021 in deze provincie maar 64 vacatures per 100 werklozen voor, een jaar later waren dat 96 vacatures. Ook in de provincies Noord- en Zuid-Holland steeg de spanning relatief sterk.

De regionale cijfers over spanning op de arbeidsmarkt zijn niet gecorrigeerd voor seizoenseffecten. Bij de landelijke cijfers die in dit dashboard worden gepresenteerd is dat wel het geval. De cijfers zijn daarom niet zonder meer met elkaar te vergelijken.