Spanning op de arbeidsmarkt naar regio

Hoogste spanning in provincie Utrecht

In het derde kwartaal van 2020 was de spanning op de arbeidsmarkt het hoogst in de provincie Utrecht met bijna 70 openstaande vacatures per 100 werklozen. Daarna volgde Zeeland met 64 vacatures per 100 werklozen. Het laagst was de spanning in de provincies Groningen, Friesland en Flevoland met ongeveer 40 vacatures of net iets meer. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2019 is de spanning in alle provincies fors gedaald. Die daling volgde op een vrijwel voortdurende stijging in alle provincies sinds het derde kwartaal van 2014.

Spanning vooral afgenomen in Noord-Holland

De spanning op de arbeidsmarkt daalde het meest in Noord-Holland. Kwamen in het derde kwartaal van 2019 op 100 werklozen hier nog 108 vacatures voor, in het derde kwartaal van 2020 waren dat 55 vacatures. Noord-Holland telde de grootste daling van het aantal vacatures (bijna 30 procent), maar ook de grootste stijging van het aantal werklozen (ruim 40 procent). De daling van de spanning was het geringst in Groningen, Friesland en Flevoland. In deze provincies daalde het aantal vacatures gemiddeld met ruim 20 procent, terwijl het aantal werklozen gemiddeld steeg met bijna 30 procent.