Vacatures

Eind september stonden er 449 duizend vacatures open, 17 duizend minder dan aan het einde van het tweede kwartaal. Dit is de eerste daling nadat het aantal vacatures acht kwartalen achtereen is toegenomen. Het aantal vacatures ligt nu onder het niveau van het eerste kwartaal van dit jaar.

Net als in voorgaande kwartalen stonden de meeste vacatures open in de handel (92 duizend), de zakelijke dienstverlening (73 duizend) en de zorg (68 duizend). Gezamenlijk zijn deze drie bedrijfstakken goed voor de helft van alle openstaande vacatures.

Grootste afname in de handel

Het aantal vacatures nam in de meeste bedrijfstakken af. In de handel was de afname het sterkst. Er stonden eind september 92 duizend vacatures open, 8 duizend minder dan in het tweede kwartaal. In dat kwartaal kwamen er in de handel nog 10 duizend vacatures bij. In de horeca zette de krimp van vorig kwartaal door, met een afname van 4 duizend naar 36 duizend vacatures.

In de zorg nam het aantal vacatures nog toe. Er stonden 68 duizend vacatures open, 3 duizend meer dan een kwartaal eerder. Ook in de bedrijfstak vervoer en opslag, met 21 duizend openstaande vacatures eind september, in het onderwijs (13 duizend) en het openbaar bestuur (23 duizend) kwamen er in het derde kwartaal vacatures bij.

Weer minder nieuwe vacatures

In het derde kwartaal ontstonden 374 duizend nieuwe vacatures. Dat is 21 duizend minder dan het tweede kwartaal. Er werden 391 duizend vacatures vervuld (inclusief vervallen vacatures), waardoor het record van het tweede kwartaal met 13 duizend werd overtroffen.

Cijfers op StatLine: Vacatures (seizoengecorrigeerd) en Vacatures, stroomcijfers (seizoengecorrigeerd).