Arbeidsparticipatie niet verder toegenomen

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP / Berlinda van Dam
De groei van de arbeidsparticipatie, die in het laatste halfjaar van 2023 vrijwel onafgebroken doorging, is begin dit jaar tot stilstand gekomen. In maart had 73,2 procent van de mensen van 15 tot 75 jaar betaald werk, dat is hetzelfde percentage als in februari. In januari was de arbeidsdeelname nog 73,4 procent. De werkloosheid nam in de afgelopen drie maanden licht toe, met gemiddeld 3 duizend mensen per maand. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind maart 174,5 duizend lopende WW-uitkeringen, bijna duizend meer dan in februari.

In maart waren 371 duizend mensen werkloos. Het werkloosheidspercentage – het aantal werklozen afgezet tegen de beroepsbevolking – kwam uit op 3,6. Al vanaf juli vorig jaar schommelt de werkloosheid rond dit percentage.

Daarmee blijft de werkloosheid op een relatief laag niveau en is de arbeidsdeelname nog steeds historisch hoog. Maar de groei van het aantal werkenden stagneerde in de eerste maanden van 2024, wat aansluit bij het verslechterde economische beeld.

Werkloosheid en WW-uitkeringen
JaartalMaandWerkloosheidsindicator (ILO) (15 tot 75 jaar, seizoengecorrigeerd) (x 1 000)WW-uitkeringen (15 jaar tot AOW-leeftijd) (x 1 000)
2017januari588419
2017februari582416
2017maart571415
2017april563401
2017mei564386
2017juni555372
2017juli544364
2017augustus534362
2017september529351
2017oktober511343
2017november504337
2017december503330
2018januari487335
2018februari474330
2018maart465327
2018april463314
2018mei460301
2018juni463288
2018juli458279
2018augustus463278
2018september451274
2018oktober444269
2018november433267
2018december437263
2019januari437279
2019februari419274
2019maart416268
2019april409257
2019mei411251
2019juni423243
2019juli424234
2019augustus432237
2019september432233
2019oktober432233
2019november434228
2019december409223
2020januari390241
2020februari383240
2020maart388250
2020april427292
2020mei439301
2020juni513301
2020juli532301
2020augustus533292
2020september519278
2020oktober509278
2020november485276
2020december476286
2021januari448289
2021februari450286
2021maart439282
2021april427266
2021mei419250
2021juni405238
2021juli393224
2021augustus406213
2021september399208
2021oktober382199
2021november359189
2021december369192
2022januari354193
2022februari336188
2022maart327184
2022april316175
2022mei323165
2022juni339161
2022juli353157
2022augustus378152
2022september382152
2022oktober365150
2022november364145
2022december352149
2023januari360154
2023februari356154
2023maart357158
2023april343156
2023mei353151
2023juni353153
2023juli362152
2023augustus364156
2023september371155
2023oktober361156
2023november357160
2023december361161
2024januari368167
2024februari379174
2024maart371175

Niet-beroepsbevolking niet verder gekrompen

In de eerste maanden van 2024 hadden om en nabij 9,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar betaald werk. Buiten de werkloze beroepsbevolking zijn er nog 3,2 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben. Anders dan de werkloze beroepsbevolking hebben ze niet kortgeleden naar werk gezocht en/of waren ze daarvoor niet direct beschikbaar. Daarom worden ze niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat vooral om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Sinds de coronacrisis is deze groep geslonken van 3,4 miljoen naar 3,2 miljoen, maar begin 2024 niet verder gekrompen.

UWV: Aantal WW-uitkeringen licht toegenomen

Eind maart 2024 verstrekte UWV 174,5 duizend lopende WW-uitkeringen. Dat zijn 800 uitkeringen meer dan een maand eerder (+0,5 procent). Er kwamen 21,6 duizend nieuwe uitkeringen bij en er werden 20,8 duizend uitkeringen beëindigd.

UWV: Aantal WW-uitkeringen nam vooral in de industrie toe

Het aantal WW-uitkeringen nam het meest toe in de metaalindustrie, installatie en voertuigen (+4,4 procent) en de overige industrie (3,9 procent). Maar ook in voedings- en genotmiddelenindustrie en chemische industrie steeg het aantal uitkeringen (in beide sectoren met 1,5 procent). Een afname is zichtbaar in de landbouw, groenvoorziening en visserij (-3,9 procent). De landbouw heeft een sterk seizoenspatroon met weinig werk in de wintermaanden en meer werkgelegenheid vanaf het voorjaar.

Minder toestroom naar werk van buiten de beroepsbevolking

De ontwikkeling van het aantal werkenden en werklozen is het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. Het schema hieronder laat die stromen zien.

Het aantal mensen met betaald werk kan toenemen doordat werklozen een baan vinden. Daarnaast zijn er mensen buiten de beroepsbevolking, zoals schoolverlaters en herintreders, die werk vinden. Die laatste stroom, van niet-beroepsbevolking naar werkzame beroepsbevolking, is recent kleiner geworden. Tussen december vorig jaar en maart dit jaar ging het om 182 duizend mensen.

Daarnaast verlieten meer werkenden de arbeidsmarkt. Tussen september en december vorig jaar ging het om 183 duizend mensen, in de periode van december tot maart waren dat er 213 duizend. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen die met pensioen gaan of jongeren die stoppen met een bijbaan en niet opnieuw op zoek gaan. Per saldo nam het aantal werkenden licht af met 5 duizend in de afgelopen drie maanden.

Ontwikkeling werkzame beroepsbevolking
   Ontwikkeling werkzame beroepsbevolking (Seizoengecorrigeerd, verandering t.o.v. drie maanden eerder, x 1 000)Netto-instroom werkzaam van buiten beroepsbevolking (Seizoengecorrigeerd, verandering t.o.v. drie maanden eerder, x 1 000)Netto-instroom werkzaam vanuit werkloze beroepsbevolking (Seizoengecorrigeerd, verandering t.o.v. drie maanden eerder, x 1 000)
2020Januari66363
2020Februari65-570
2020Maart-1-5654
2020April-179-172-6
2020Mei-189-157-32
2020Juni-131-48-83
2020Juli1730-14
2020Augustus392118
2020September10-5262
2020Oktober47-1359
2020November65559
2020December711952
2021Januari53-760
2021Februari49-352
2021Maart22-3052
2021April7-4047
2021Mei-11-6251
2021Juni802555
2021Juli933360
2021Augustus1004852
2021September601643
2021Oktober722844
2021November993365
2021December751461
2022Januari791564
2022Februari54-762
2022Maart1104564
2022April1135460
2022Mei1216159
2022Juni531439
2022Juli19-220
2022Augustus-9-135
2022September19136
2022Oktober583721
2022November1086543
2022December1358055
2023Januari945044
2023Februari51645
2023Maart12-2334
2023April26-1340
2023Mei26-632
2023Juni19-1434
2023Juli2-1920
2023Augustus15-520
2023September3-1316
2023Oktober32032
2023November441132
2023December743836
2024Januari561738
2024Februari5-1318
2024Maart-5-3125

Aantal werklozen licht toegenomen

Ook de werkloosheid kan toe- of afnemen door vier verschillende stromen. Twee van die stromen kunnen de werkloosheid doen dalen. De eerste is de stroom van werklozen die een baan vinden. De tweede is de stroom van werklozen die stoppen met zoeken en de arbeidsmarkt verlaten.

Er zijn ook twee tegengestelde stromen, die de werkloosheid kunnen vergroten. Het gaat om werkenden die hun baan verliezen en om mensen die zich eerder niet aanboden op de arbeidsmarkt en op zoek zijn gegaan naar werk. Als ze niet meteen werk vinden, worden ze deel van de werkloze beroepsbevolking. Per saldo nam de werkloosheid licht toe met 3 duizend per maand in de afgelopen drie maanden.


Het CBS publiceert maandelijks volgens over de beroepsbevolking volgens de richtlijnen van de International Labour Organization (ILO). De bijbehorende indicatoren, de werkzame en werkloze beroepsbevolking, worden wereldwijd gebruikt om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te beschrijven. Daarbij zijn maandcijfers essentieel. Daarnaast publiceert het UWV maandelijks over het aantal WW-uitkeringen. Deze UWV-cijfers over uitkeringen zijn niet een-op-een vergelijkbaar met de indicatoren over de beroepsbevolking. Voor meer uitleg over de verschillen tussen de bronnen zie de technische toelichting.