Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

In het tweede kwartaal van 2021 was 3,3 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder, net na het begin van de coronacrisis, was dat in het tweede kwartaal van 2020 nog 3,8 procent.

Vrouwen vaker werkloos dan mannen

Vrouwen in de beroepsbevolking waren in het tweede kwartaal van 2021 iets vaker werkloos dan mannen: respectievelijk 3,4 en 3,1 procent. Niet in alle leeftijdsgroepen zijn vrouwen vaker werkloos: onder vrouwen in de beroepsbevolking van 25 tot 35 jaar bijvoorbeeld minder waren er iets minder werklozen dan onder mannen van die leeftijd.

 

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers

Werkloosheid sterkst gedaald bij jonge mannen

Tussen het tweede kwartaal van 2020 en het tweede kwartaal van 2021 nam het werkloosheidspercentage bij mannen af met 0,7 procentpunt en bij vrouwen met 0,4 procentpunt. De jeugdwerkloosheid nam het sterkst af, met 2,3 procentpunt vooral bij mannen. Bij 25- tot 65-jarigen was de afname minder groot. Bij 65-plussers steeg de werkloosheid.

Ontwikkeling afgelopen tien jaar

In de afgelopen tien jaar waren er ook verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft de ontwikkeling van de werkloosheid per leeftijdsgroep. Bij vrouwen was de werkloosheid in 2020 in alle leeftijdsgroepen lager dan in 2010, ondanks de recente stijging ook bij jonge vrouwen. Bij mannen tot 25 jaar en van 45 tot 65 jaar was dat eveneens het geval, maar bij mannen van 25 tot 45 jaar en van 65 tot 75 jaar was de werkloosheid in 2020 nog hoger dan tien jaar eerder.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers