Uurloon


 

Het hoogste uurloon werd in 2019 verdiend in de kleinste bedrijfstak, dat is de delfstoffenwinning, waar gemiddeld een uurloon van 37 euro werd ontvangen. Op de tweede plaats staat de financiële dienstverlening met een uurloon van 35 euro. Het laagste uurloon werd verdiend in de horeca (14 euro) en in de verhuur en overige zakelijke diensten (16 euro). In de grootste bedrijfstakken handel en gezondheids- en welzijnszorg bedroegen de uurlonen respectievelijk 19 en 24 euro.

Cijfers op StatLine: Werkgelegenheid, banen, lonen, arbeidsduur

 

Het gemiddelde uurloon van een werknemer in 2019 bedroeg 23 euro. Als we kijken naar gemiddelden van 5-jaars-leeftijdsgroepen verdienden jongeren tot 25 jaar 13 euro of minder per uur. Werknemers in de leeftijd van 25 tot 40 jaar verdienden een uurloon dat ligt tussen 18 en 25 euro. Werknemers in de leeftijd van 40 tot 65 jaar verdienden een uurloon van 26 euro of hoger.

Cijfers op StatLine: Werkgelegenheid, banen, lonen, arbeidsduur