Uurloon

 

Het hoogste uurloon werd in 2017 verdiend in de kleinste bedrijfstak, dat is de delfstoffenwinning, waar gemiddeld een uurloon van 35 euro werd ontvangen. Op de tweede plaats staat de financiële dienstverlening met een uurloon van 33 euro. Het laagste uurloon werd verdiend in de horeca (13 euro) en in de verhuur en overige zakelijke diensten (16 euro). In de grootste bedrijfstakken handel en gezondheids- en welzijnszorg bedroegen de uurlonen respectievelijk 19 en 23 euro.

Cijfers op StatLine: Werkgelegenheid, banen, lonen, arbeidsduur

 

Het gemiddelde uurloon van een werknemer in 2017 bedroeg 22 euro. Als we kijken naar gemiddelden van 5-jaars-leeftijdsgroepen verdienen jongeren tot 25 jaar minder dan 12 euro per uur. Werknemers in de leeftijd van 25 tot 40 jaar verdienden een uurloon dat ligt tussen 17 en 24 euro. Werknemers in de leeftijd van 40 tot 65 jaar verdienden een uurloon dat hoger is dan 26 euro.

Cijfers op StatLine: Werkgelegenheid, banen, lonen, arbeidsduur
Cijfers op StatLine: Werkgelegenheid, banen, lonen, arbeidsduur