Spanning op de arbeidsmarkt naar regio

Hoogste spanning in provincie Utrecht

In het vierde kwartaal van 2020 was de spanning op de arbeidsmarkt het hoogst in de provincie Utrecht met 76 openstaande vacatures per 100 werklozen. Daarna volgden Zeeland en Noord-Brabant met respectievelijk 68 en 67 vacatures per 100 werklozen. Het laagst was de spanning in de provincie Groningen met 37 vacatures per 100 werklozen. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 is de spanning in alle provincies fors gedaald. Sinds het derde kwartaal van 2014 steeg de spanning vrijwel voortdurend ten opzichte van hetzelfde kwartaal het jaar ervoor.

Spanning vooral afgenomen in Drenthe

De spanning op de arbeidsmarkt daalde het meest in Drenthe, vooral vanwege een relatief sterke toename van het aantal werklozen (van 6 duizend naar 10 duizend). Kwamen in het vierde kwartaal van 2019 op 100 werklozen in Drenthe nog 105 vacatures voor, in het vierde kwartaal van 2020 waren dat nog maar 48 vacatures. De daling van de spanning was het geringst in Friesland en Groningen.