Banen - Werkgelegenheid

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen kwam in het eerste kwartaal van 2021 uit op 10 646 duizend. In vergelijking met hetzelfde kwartaal van een jaar eerder is het aantal banen met 169 duizend gedaald. De ontwikkeling van het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Na correctie hiervoor was het totaal aantal banen in het eerste kwartaal 16 duizend lager dan in het vierde kwartaal van 2020. In 2020 werd de recorddaling van het aantal banen met 281 duizend in het tweede kwartaal, gevolgd door een gedeeltelijk herstel in het derde kwartaal van 156 duizend. In het vierde kwartaal daalden de banen weer met 25 duizend.

In de banencijfers zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd. De cijfers zijn inclusief de banen van mensen die vanwege de coronacrisis niet of minder kunnen werken, maar wel krijgen doorbetaald. Een dergelijke voorziening wordt vergemakkelijkt door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), die in verband met de coronacrisis is ingesteld om baanverlies en werkloosheid te beperken.  

In het eerste kwartaal van 2021 waren er 8 320 duizend banen van werknemers. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2020 waren er 177 duizend banen minder. Ruim één op de vijf banen is een zelfstandigenbaan. Het aantal banen van zelfstandigen kwam in het eerste kwartaal van 2021 uit op 2 326 duizend. Dat zijn er 8 duizend meer dan het eerste kwartaal van 2020.
Uit de cijfers die gecorrigeerd zijn voor seizoensinvloeden, blijkt dat het aantal banen van werknemers in het eerste kwartaal van 2021 daalde met 16 duizend tot 8 393 duizend. In het tweede kwartaal van 2020 daalde het aantal banen van werknemers nog met 292 duizend. Na deze recorddaling volgde in het derde kwartaal een herstel en stegen de banen met 152 duizend. In het vierde kwartaal daalden de banen weer met 27 duizend.

Het aantal banen van zelfstandigen blijft onveranderd op het niveau van 2 324 duizend. In de voorgaande kwartalen was er steeds sprake van een stijging van het aantal banen van zelfstandigen. Het aantal banen van zelfstandigen blijft staan op het hoogste punt ooit.

Het aantal banen van werkzame personen verschilt van het aantal mensen in de werkzame beroepsbevolking. Het grootste verschil is dat een persoon tegelijkertijd meerdere banen kan hebben. Daarnaast geldt dat de werkgelegenheidscijfers betrekking hebben op alle personen die in Nederland werken, terwijl de cijfers over de beroepsbevolking betrekking hebben op de personen die in Nederland wonen.

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen