Banen - Werkgelegenheid

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen kwam in het vierde kwartaal van 2020 uit op 10 770 duizend. In vergelijking met hetzelfde kwartaal van een jaar eerder is het aantal banen met 108 duizend gedaald. De ontwikkeling van het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Na correctie hiervoor was het totaal aantal banen in het vierde kwartaal 5 duizend hoger dan in het derde kwartaal van 2020. In het tweede kwartaal was er nog sprake van een recorddaling van het aantal banen met 297 duizend. Dit werd gevolgd door een stijging in het derde kwartaal van 169 duizend banen. Het aantal banen ligt nu iets onder het niveau van het tweede kwartaal van 2019.

In de banencijfers zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd. De cijfers zijn inclusief de banen van mensen die vanwege de coronacrisis niet of minder kunnen werken, maar wel krijgen doorbetaald. Een dergelijke voorziening wordt vergemakkelijkt door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW), die in verband met de coronacrisis is ingesteld om baanverlies en werkloosheid te beperken.

In het vierde kwartaal van 2020 waren er 8 448 duizend banen van werknemers. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2019 waren er 144 duizend banen minder. Ruim 1 op de 5 banen is een zelfstandigenbaan. Het aantal banen van zelfstandigen kwam in het vierde kwartaal van 2020 uit op 2 322 duizend. Dat zijn er 35 duizend meer dan het vierde kwartaal van 2019.

Uit de cijfers die gecorrigeerd zijn voor seizoensinvloeden, blijkt dat het aantal banen van werknemers in het vierde kwartaal van 2020 daalde met 5 duizend tot 8 419 duizend. In het tweede kwartaal daalde het aantal banen van werknemers nog met 305 duizend. Na deze recorddaling volgde in het derde kwartaal een herstel en stegen de banen met 159 duizend.
Het aantal banen van zelfstandigen nam toe met 10 duizend naar 2 320 duizend. Ook in de voorgaande kwartalen is er steeds sprake geweest van een stijging van het aantal banen van zelfstandigen. Het aantal banen van zelfstandigen staat nu op het hoogste punt ooit.

Het aantal banen van werkzame personen verschilt van het aantal mensen in de werkzame beroepsbevolking. Het grootste verschil is dat een persoon tegelijkertijd meerdere banen kan hebben. Daarnaast geldt dat de werkgelegenheidscijfers betrekking hebben op alle personen die in Nederland werken, terwijl de cijfers over de beroepsbevolking betrekking hebben op de personen die in Nederland wonen.

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen