Banen - Werkgelegenheid

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen kwam in het derde kwartaal van 2020 uit op 10 722 duizend. In vergelijking met een jaar eerder is het aantal banen met 52 duizend gedaald. De ontwikkeling van het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Na correctie hiervoor was het totaal aantal banen in het derde kwartaal 164 duizend hoger dan in het tweede kwartaal van 2020. Dat komt neer op een toename van 1,6 procent. Een dergelijke toename is niet eerder voorgekomen. In het tweede kwartaal was er nog sprake van een recorddaling van het aantal banen met 297 duizend. Het aantal banen ligt nu iets boven het niveau van het eerste kwartaal van 2019.

In de banencijfers zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd. De cijfers zijn inclusief de banen van mensen die vanwege de coronacrisis niet of minder kunnen werken, maar wel krijgen doorbetaald. Een dergelijke voorziening wordt vergemakkelijkt door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW), die in verband met de coronacrisis is ingesteld om baanverlies en werkloosheid te beperken.

In het derde kwartaal van 2020 waren er 8 426 duizend banen van werknemers. In vergelijking met het derde kwartaal van 2019 waren er 119 duizend banen minder. Ruim 1 op de 5 banen is een zelfstandigenbaan. Het aantal banen van zelfstandigen kwam in het derde kwartaal van 2020 uit op 2 296 duizend. In een jaar tijd zijn er 68 duizend banen van zelfstandigen bijgekomen.

Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden steeg het aantal banen van werknemers in het derde kwartaal van 2020 met 153 duizend tot 8 416 duizend. In het vorige kwartaal daalden de banen van de werknemers met 305 duizend. Het aantal banen van zelfstandigen nam toe met 11 duizend naar 2 310 duizend. In het vorige kwartaal kenden de banen van zelfstandigen ook een stijging. Er zijn nu meer banen van zelfstandigen dan ooit.
Het aantal banen van werkzame personen verschilt van het aantal mensen in de werkzame beroepsbevolking. Het grootste verschil is dat een persoon tegelijkertijd meerdere banen kan hebben. Daarnaast geldt dat de werkgelegenheidscijfers betrekking hebben op alle personen die in Nederland werken, terwijl de cijfers over de beroepsbevolking betrekking hebben op de personen die in Nederland wonen.

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen