Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

In het vierde kwartaal van 2020 was 4,0 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dat in het vierde kwartaal van 2019 nog 3,3 procent.

Vrouwen vaker werkloos dan mannen

Vrouwen in de beroepsbevolking waren in het vierde kwartaal van 2020 vaker werkloos dan mannen. Respectievelijk 4,2 en 3,8 procent van hen was werkloos. Naar leeftijd zijn er wel verschillen: vrouwen van 25 tot 35 jaar en van 65 tot 75 jaar waren minder vaak werkloos dan mannen in die leeftijdsgroepen.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers

Werkloosheid sterkst gestegen bij jonge vrouwen

Tussen het vierde kwartaal van 2019 en het vierde kwartaal van 2020 nam het werkloosheidspercentage bij mannen toe met 0,4 procentpunt en bij vrouwen met 1,0 procentpunt. De jeugdwerkloosheid nam het sterkst toe, met 3,8 procentpunt vooral bij vrouwen. Bij mannen en vrouwen van 45-plus was de toename minder dan gemiddeld of was er een daling.

Ontwikkeling afgelopen tien jaar

In de afgelopen tien jaar waren er ook verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft de ontwikkeling van de werkloosheid per leeftijdsgroep. Bij vrouwen was de werkloosheid in 2020 in alle leeftijdsgroepen lager dan in 2010, ondanks de recente stijging ook bij jonge vrouwen. Bij mannen tot 25 jaar en van 45 tot 65 jaar was dat eveneens het geval, maar bij mannen van 25 tot 45 jaar en van 65 tot 75 jaar was de werkloosheid in 2020 nog hoger dan tien jaar eerder. 

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers