Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

In het derde kwartaal van 2020 was 4,3 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dat in het derde kwartaal van 2019 nog 3,2 procent.

Vrouwen in derde kwartaal vaker werkloos dan mannen

Vrouwen in de beroepsbevolking waren in het derde kwartaal van 2020 vaker werkloos dan mannen. Respectievelijk 4,6 procent en 4,0 procent van hen was werkloos. Tot 65 jaar waren vrouwen in alle leeftijdsgroepen vaker werkloos dan mannen. Daarentegen waren mannen vanaf 65 jaar vaker werkloos dan vrouwen van diezelfde leeftijd.

Werkloosheid vooral gestegen bij jonge mannen en vrouwen

Tussen het derde kwartaal van 2019 en het derde kwartaal van 2020 nam het werkloosheidspercentage bij mannen toe met 0,7 procentpunt, bij vrouwen met 1,4 procentpunt. De stijging was het sterkst bij mannen en vrouwen tot 25 jaar (respectievelijk +3,3 procentpunt en +4,6 procentpunt). De werkloosheid nam ook bovengemiddeld toe bij vrouwen van 25 tot 35 jaar. De werkloosheid nam af bij 55-plussers.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers

Ontwikkeling afgelopen tien jaar

In de afgelopen tien jaar waren er ook verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft de ontwikkeling van de werkloosheid per leeftijdsgroep. Bij vrouwen was de werkloosheid in 2019 in alle leeftijdsgroepen lager dan in 2009. Ook bij mannen tot 25 jaar en van 45 tot 65 jaar was dat zo, maar bij mannen van 25 tot 45 jaar en van 65 tot 75 jaar was de werkloosheid in 2019 nog hoger dan tien jaar eerder.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers