Zoekresultaten

7729 resultaten voor zakelijke diensten
7729 resultaten voor zakelijke diensten

Pagina 308 van 310

VO; geslaagden, onderwijssoort in detail

Geslaagden, geslaagden relatief Onderwijssoort, leerweg, sector, profiel, herkomstgroepering, regio

Cijfers

Huishoudens naar voertuigenbezit en achtergrondkenmerken, 1985-2007

Huishoudens naar voertuigenbezit en achtergrondkenmerken.

Cijfers

Publiek-gefinancierde zorginstellingen; financiële kengetallen, 2007-2014

ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Dierlijke mest;prod. en mineralenuitscheiding;bedrijfstype,regio, 1990-2017

Mineralen in dierlijke mest in relatie tot gebruiksnormen Mestproductie, stikstof, fosfaat, bedrijfstype, plaatsingsruimte

Cijfers

Nieuwsbrief Milieurekeningen en duurzaamheid

De milieurekeningen van het CBS beschrijven en analyseren de relatie tussen milieu en economie in Nederland. Om tot een consistente beschrijving te komen, sluiten de milieurekeningen aan op de...

Overig

VO; geslaagden, onderwijssoort, regio in detail

Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, herkomstgroepering, schoolregio en woonregio in detail

Cijfers

Migranten, vreemdelingen en vluchtelingen: begrippen op het terrein van asiel en buitenlandse migratie

De gebruikte terminologie in de berichtgeving over migranten is niet altijd even duidelijk en consequent. Regelmatig verschijnen er berichten over asielzoekers, migranten, vreemdelingen,...

Artikelen

Ziekenhuizen; exploitatie, personeel, patiënten en productie, 1985 - 2004

Instellingen, plaatsen/bedden, patiëntenverloop, productie, werkzame personen, FTE's en exploitatiegegevens.

Cijfers

Hernieuwbare energie; eindverbr. en vermeden verbr. foss. energie,1990-2013

Eindverbruik, vermeden verbruik fossiele energie en vermeden CO2 uit waterkracht, wind- , zonne- bodem- en buitenluchtenergie en biomassa.

Cijfers

Nieuwsbrief Regionaal, december 2022

De Nieuwsbrief Regionaal verschijnt vier keer per jaar en bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en...

Overig

Verkopen motorvoertuigen; type, merk, nieuw en tweedehands, 1997-2015

verkopen van motorvoertuigen (nieuw en tweedehands) naar soort voertuig en technische kenmerken (merk, cilinderinhoud).

Cijfers

Landbouwtelling: land- en tuinbouwbedrijven met verbrede landbouw, 2003

Aantallen bedrijven met verbrede landbouw, per bedrijfstype en per regio (landsdelen, provincies en groepen van landbouwgebieden)

Cijfers

Gezondheidskenmerken naar landsdeel, provincie en GGD-regio 2001/'04

Aspecten gezondheid en ziekte, malaise klachten, functie beperkingenen leefstijl, per regio.

Cijfers

Zorginstellingen; financiële kengetallen, SBI 2008, 2007-2011

Financiële kengetallen van ziekenhuizen, GGZ, gehandicaptenzorg,verpleeg- huizen, verzorgingshuizen, thuiszorg, maatschappelijke opvang, jeugdzorg

Cijfers

Beroepsbevolking; beroepsklassen 1996-2011

Werkzame beroepsbevolking, werkkring en arbeidsduur naar beroep en persoonskenmerken

Cijfers

Politieke participatie

Participatie; stemvoorkeur en - gedrag, politieke interesse en opinies naar persoonskenmerken.

Cijfers

Stromen binnen MBO; leerweg, niveau en persoonskenmerken 2004-2010

Stromen binnen MBO naar leerweg en niveau Herkomstgroepering, leeftijd en geslacht

Cijfers

Bevolking met migratieachtergrond naar verblijfsduur in Nederland,1 januari

Personen met een eerste generatie migratieachtergrond naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en verblijfsduur in Nederland

Cijfers

Voortijdig schoolverlaters; verdachten, onderwijssoort 2004/'05-2014/'15

Voortijdig schoolverlaters; verdacht van misdrijf onderwijssoort, niveau en leerjaar, diplomabezit, leeftijd

Cijfers

Gezondheid; Regio: 2004/2007, 2005/2008

Medische consumptie, gezondheid, functiebeperkingen en leefstijl. Regionaal naar landsdeel, provincie en ggd - indeling.

Cijfers

Gezondheidskenmerken naar regio, 1995-1999

Medische consumptie, gezondheid en ziekte, geboorte, leefstijl, per regio Gemiddelde over de periode

Cijfers

Geregistreerde diefstallen; regio (indeling 2016) 2005-2015

Geregistreerde en opgehelderde diefstallen; geregistreerde verdachten soort diefstal, regionale eenheden Politie en gemeente 2016

Cijfers

Met/zonder startkwalificatie; kenmerken 2001-2006

Personen naar startkwalificatie, leeftijd, scholier en andere kenmerken.

Cijfers

Overheid; ontvangen sociale premies 1987 - 2013

Ontvangen premies al of niet ten laste van werkgevers. Naar fondsen en naar regeling.

Cijfers