Hoogleraren en lectoren

cbs gebouw
© CBS

Het CBS heeft een aantal senior onderzoekers in dienst die tevens als bijzonder hoogleraar of lector zijn verbonden aan een universiteit of hogeschool. Dit draagt onder meer bij aan de wetenschappelijke verankering van het onderzoek. De betreffende leerstoelen of lectoraat zijn door het CBS gefinancierd.

Dr.ir. C.A.M. (Kees) van Berkel

Bijzonder lector Statistiek en Data Science voor Future-proof Financial

Zuyd Hogeschool, Academie voor Financieel Management

Sinds 1 september 2019 houdt Kees van Berkel zich, naast zijn werk als senior statistisch onderzoeker bij het CBS, als bijzonder lector aan Zuyd Hogeschool bezig met het ontwikkelen en toepassen van methodologie voor het opstellen van nauwkeurige en actuele statistieken door enquêtes te combineren met andere databronnen.

Overige functies/nevenfuncties

 •  

Prof.dr. J.A. (Jan) van den Brakel

Bijzonder hoogleraar Survey Methodology

Universiteit Maastricht, School of Business and Economics

Sinds 1 december 2010 is Jan van den Brakel, naast zijn werk als senior methodoloog bij het CBS, bijzonder hoogleraar Survey methodology aan de Universiteit Maastricht. Hij voert hiertoe onderzoek uit en verzorgt tevens onderwijs op het terrein van survey methodologie met de nadruk op het gebruik van model gebaseerde schattingsmethoden.

Overige functies/nevenfuncties

 •  

Prof.dr. P.J.H. (Piet) Daas

Hoogleraar Big data in Official Statistics

Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Wiskunde en Informatica

Sinds 1 november 2018 is Piet Daas, naast zijn werk als senior methodoloog bij het CBS, hoogleraar Big data in Official Statistics aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij houdt zich bezig met het ontwikkelen van methoden die het mogelijk maken om big data betrouwbaar te kunnen gebruiken in de productie van officiële statistieken en het, op een data-gedreven manier, ontwikkelen van nieuwe big data gebaseerde statistieken.

Overige functies/nevenfuncties

 •  

Prof.dr. M. (Marjolijn) Das

Bijzonder hoogleraar Urban Statistics

Erasmus Universiteit Rotterdam, School of Social and Behavioural Sciences

Sinds 6 april 2017 is Marjolijn Das, naast haar werk als senior statistisch onderzoeker bij het CBS, bijzonder hoogleraar Urban Statistics aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, binnen het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities. Zij verricht kwantitatief onderzoek op het terrein van ruimtelijke demografie met grootschalige CBS-data, waaronder het CBS-persoonsnetwerk. Zo onderzoekt ze verhuisgedrag van en naar steden, de invloed van de (sociale) omgeving op levensloopuitkomsten en brengt zij kwetsbaarheden van stedelingen in kaart.

Overige functies/nevenfuncties

 •  

Prof.dr. I.A. (Ruben) van Gaalen

Bijzonder hoogleraar Registeranalyses van levensloopdynamiek

Universiteit van Amsterdam, Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Sinds 1 oktober 2015 is Ruben van Gaalen, naast zijn werk als socioloog/demograaf en senior onderzoeker bij het CBS, bijzonder hoogleraar Registeranalyses van levensloopdynamiek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek, vooral met registerdata, naar de effecten van gebeurtenissen en omstandigheden in de vroege jeugd op kansen later in het leven. Daarnaast onderzoekt Ruben van Gaalen de wisselwerking tussen bijvoorbeeld arbeid, gezin, gezondheid en scholing binnen levenslopen. Door het analyseren van levenslopen van mensen van opeenvolgende geboortecohorten kunnen zowel sociale verschillen en diversiteit binnen dezelfde generatie als maatschappelijke veranderingen over verschillende generaties in kaart worden gebracht.

Overige functies/nevenfuncties

 • Affiliated researcher bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)
 • Bestuurslid Stichting Historische Steekproef Nederland (HSN, IISG)

Prof.dr. F.P. (Frank) Pijpers

Bijzonder hoogleraar Complexiteit voor Officiële Statistiek

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Sinds 1 januari 2021 is Frank Pijpers, naast zijn werk als senior methodoloog bij het CBS, bijzonder hoogleraar Complexiteit voor Officiële Statistiek aan de Universiteit van Amsterdam. De maatschappij en economie zijn uitingen van real-world complexe systemen. Het doel van deze leerstoel is om de kennis en technieken van complexiteitswetenschap in te zetten voor het in kaart brengen van de systeemeigenschappen van de Nederlandse samenleving en economie.

Overige functies/nevenfuncties

 • Lid Commissie Veerkracht van ZonMw binnen het programma Innovatie ter beoordeling van subsidieaanvragen voor een specifieke call op het gebied van complexe systemen

Prof.dr. J.J.G. ( Hans) Schmeets

Bijzonder hoogleraar Sociale statistiek, in het bijzonder de empirische benadering van de sociale samenhang

Universiteit Maastricht, Faculty of Arts and Social Sciences

Sinds 1 april 2008 is Hans Schmeets, naast zijn werk als senior statistisch onderzoeker bij het CBS, bijzonder hoogleraar Sociale Statistiek aan de Universiteit van Maastricht. Zijn onderzoek richt zich op de empirische bestudering van sociale samenhang met als themagebieden sociaal kapitaal, sociale cohesie, integratie, religie, migratie, naturalisatie, (beoordelen van) verkiezingen, vertrouwen, welzijn, risicogedrag, taal, duurzaamheid, gender ongelijkheid op werkplekken, en survey methodologie. Dat gebeurt vooral op basis van steekproefonderzoeken en registerdata.

Overige functies/nevenfuncties

 • Bestuurslid Stichting Kiezers Onderzoek Nederland (SKON)
 • Lid wetenschappelijke adviesraad ‘Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility’ (ITEM)
 • Lid wetenschappelijke adviesraad ‘Geven in Nederland’

Prof.dr. J.G. (Barry) Schouten

Bijzonder hoogleraar Mixed-mode survey technieken

Utrecht University, Faculteit Sociale Wetenschappen

Sinds 1 april 2017, is Barry Schouten, naast zijn werk als Senior methodoloog bij het CBS, bijzonder hoogleraar Mixed-mode survey technieken aan de Universiteit van Utrecht. Hij houdt zich in het kader van deze leerstoel met name bezig met het ontwerpen van – en ontwikkeling van schattingsmethoden voor – nieuwe vormen van waarnemen. Het gaat om verkenning van optimale combinaties van surveys, sensormetingen en data donatie in termen van respondentbelasting en datakwaliteit.

Overige functies/nevenfuncties

 •  

Prof.dr. J.P. (Jan-Pieter) Smits

Hoogleraar Quantification of Sustainability

Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Industrial Engineering and Innovation Sciences

Sinds 1 september 2016 is Jan-Pieter Smits, naast zijn werk als Senior statistisch onderzoeker bij het CBS, hoogleraar Quantification of Sustainability aan de Technische Universiteit Eindhoven. Als hoogleraar werkt hij onder meer aan de internationale toepassing van het door CBS ontworpen meetsysteem voor duurzame ontwikkeling. Ook onderzoekt hij de lange-termijn-ontwikkeling van economische groei en de effecten op brede welvaart en duurzaamheid.

Overige functies/nevenfuncties

 •  

Prof.dr. W. (Wendy) Smits

Hoogleraar Labour Market Flexibility

Universiteit Maastricht, School of Business and Economics

Sinds 1 oktober 2016 is Wendy Smits, naast haar werk als Senior statistisch onderzoeker bij het CBS, hoogleraar Labour market flexibility aan de Universiteit van Maastricht. Zij richt zich bij haar onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van de steeds verdergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt in het bijzonder op het perspectief van de werkgever. Er wordt onder andere onderzoek gedaan naar verschillende soorten flexibele arbeidsrelaties, beroepsloopbanen van flexwerkers, platformwerkers en de impact van flexwerk op bedrijfssucces.

Overige functies/nevenfuncties

 •  

Prof.dr. A.G. (Ton) de Waal

Bijzonder hoogleraar Methodologie voor de officiële Statistiek

Tilburg University, School of Social and Behavioral Sciences

Sinds 1 juli 2014 is Ton de Waal, naast zijn werk als Senior methodoloog bij het CBS, bijzonder hoogleraar Methodologie voor de officiële Statistiek, in het bijzonder m.b.t. integratie van databronnen, aan Tilburg University. Hij doet onderzoek naar statistische methoden om meerdere databronnen met elkaar te combineren en ontwikkelt hiertoe onder andere methoden om voor meetfouten of voor selectiviteit in databestanden te corrigeren. Ook onderzoekt hij methoden om de kwaliteit van statistieken gebaseerd op meerdere bronnen in te schatten. De voornaamste doelen van de werkzaamheden in het kader van de leerstoel zijn het beter kunnen ontsluiten van administratieve en big data, en het verhogen van de kwaliteit van CBS-publicaties (deels) gebaseerd op dergelijke data.

Overige functies/nevenfuncties

 •