Zoekresultaten

7725 resultaten voor zakelijke diensten
7725 resultaten voor zakelijke diensten

Pagina 309 van 309

Dierlijke mest; mest en mineralen per bedrijfstype, 1990-2013

Mineralenproductie ingedeeld in klassen en in relatie tot gebruiksnormen. Bedrijfstype en regio

Cijfers

Mbo; doorstroom en uitstroom, migratieachtergrond, regio 2004/'05-2017/'18

Mbo; leerweg, niveau, intensiteit, diplomabezit huidig jaar Positie volgend jaar, migratieachtergrond, generatie, regiokenmerken

Cijfers

Internationale handel; in- en uitvoer; SITC-3, landen(groepen) 1996-2017

In- en uitvoerwaarde van goederen; naar SITC (3 digit) en landen(groepen).

Cijfers

Hier en nu

Wat is brede welvaart ‘hier en nu’? Brede welvaart ‘hier en nu’ betreft de persoonlijke kenmerken van mensen en de kwaliteit van de omgeving waarin zij leven. Het gaat om subjectief welzijn,...

Overig

Jaarrapport 2018 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2018 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Publicaties

Bevolkingskernen 2001

Inwoner- en woninggegevens naar bevolkingskernen. http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71050NED&D1=0,34,4

Cijfers

Re-integratie; aantallen voorzieningen, type, regio, 2013-2014

Loonkostensubsidies, WIW/ID-banen, participatieplaatsen Regio

Cijfers

Bevolkingskernen 2006; steden en dorpen in Nederland

Inwoners- en woninggegevens naar bevolkingskernen Kenmerken van bevolking en woningen naar bevolkingskernen

Cijfers

Stromen binnen MBO naar leerweg, niveau en regio 2004-2010

Stromen binnen MBO naar leerweg, niveau Geslacht en regiokenmerken van de woongemeente

Cijfers

Landbouw; gemeente, 1980-2000

Gegevens over aantallen bedrijven, geteelde gewassen, veestapel, arbeidskrachten en pacht; naar regio (vanaf gemeente).

Cijfers

Bevolkingskernen 2008; steden en dorpen in Nederland

Demografie, wonen, nabijheid van voorzieningen en locatie Kernindicatoren per bevolkingskern

Cijfers

Beroepstelling; beroepen; leeftijd en burgerlijke staat, 1930

Arbeiders en personen in de klassen 24 t/m 29 Beroep, leeftijd, geslacht en burgerlijke staat

Cijfers

Conjunctuurtest industrie februari 1989 - oktober 2011.

Realisaties, verwachtingen en oordelen industriële activiteiten Naar bedrijfsgroepen

Cijfers

Maatstaven gemeentefonds: Sociaal domein: diverse peildata; regio 2018

Jeugdwet, Participatiewet, Wmo Gemeenten 2018

Cijfers

WOZ-objecten naar waardeklasse; 1997 - 2011

WOZ - objecten, woningen, recreatiewoningen en niet-woningen naar WOZ-waardeklasse per regio

Cijfers

Maatstaven gemeentefonds; Sociaal domein; diverse peildata; regio 2017

Jeugdwet, Participatiewet, Wmo Gemeenten 2017

Cijfers
Cijfers

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik; 2000-2009

Medische consumptie, gezondheid, functiebeperkingen en leefstijl. Achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd, opleiding,

Cijfers

Landbouw; bedrijfstype, 1992-2000

Aantallen bedrijven, gewassen, vee en arbeidskrachten per bedrijfs- indeling (o.a. NEG-typering) en per regio (o.a. landsdelen, provincies

Cijfers

Afruilen

De Sustainable Development Goals gaan over alle sociaal-maatschappelijke, economische en ecologische thema’s in de brede welvaart, over de hele wereld. De doelen in de SDG’s hangen samen. Voortgang...

Overig

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2014

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals ziekenhuizen, treinstations, Bibliotheken en kinderopvang naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Bromfietsenpark; aantal, bezit, soort en regio, 2007-2011

Soort bromfiets en bromfietsbezit Regio's en perioden

Cijfers

Volkstelling; plaatselijke indeeling, 1899

Volkstelling 1899. Aantallen woningen en inwoners op wijkniveau. Wijkniveau

Cijfers

Volkstelling; plaatselijke indeling; bewoners, 1930

Bewoners Woonvorm, geslacht, wijken en buurten, gemeenten, provincies, Nederland

Cijfers

Volkstelling; plaatselijke indeling; gebouwen, 1930

Gebouwen Soort gebouw, wijken en buurten, gemeenten, provincies, Nederland

Cijfers