Zoekresultaten

5158 resultaten voor wetenschappelijk onderwijs
5158 resultaten voor wetenschappelijk onderwijs
Actieve filters (1)

Pagina 5 van 207

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail

Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden Onderwijssoort in detail, migratieachtergrond, schoolregio en woonregio

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting

Arbeidsmarktkenmerken van gediplomeerde hbo- en wo-uitstromers 2013/’14 en 2017/’18 naar studierichting.

Cijfers

Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2020

In de ‘Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, 2020’ staan loonverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid en in het bedrijfsleven centraal. Er is aandacht voor trends in loonverschillen,...

Publicaties

Themablok corona schoolverlatersonderzoek, 2021

Deze tabellen geven de resultaten van de coronagerelateerde vragen uit het schoolverlatersonderzoek 2021, uitgesplitst naar personen die in het schooljaar 2019/’20 een vmbo, havo/vwo of mbo diploma...

Cijfers

Tertiair onderwijs

Omvat hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs, onderwijs van de Open Universiteit (voor zover examenprogramma's) en ander, veelal particulier, beroepsonderwijs op dit niveau.

Overig

Hoger onderwijs

Het onderwijs zoals opgenomen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Overig

Werkzame beroepsbevolking; beroep

Werkzame beroepsbevolking Beroep, persoonskenmerken, kenmerken werkkring

Cijfers
Artikelen

Eerstejaarsstudent

Een persoon die voor het eerst staat ingeschreven binnen het hoger onderwijs (ho), het hoger beroepsonderwijs (hbo) of het wetenschappelijk onderwijs (wo).

Overig

Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2022

Dit rapport betreft de jaarlijkse evaluatie van de onderwijsachterstandenindicator die het CBS in opdracht van OCW uitvoert. Op basis van verschillende analyses voor de schooljaren 2016/’17 tot met...

Publicaties
Overig

Hdiplomawotab: Kenmerken hoofddiploma's WO

Hdiplomawotab: Kenmerken van door studenten behaalde hoofddiploma's in het wetenschappelijk onderwijs, 2000 t/m 2021

Overig

Vo; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, leeftijd

Voortgezet onderwijs; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar Migratieachtergrond, leeftijd

Cijfers

Vo; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, migratieachtergrond, generatie

Voortgezet onderwijs; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar Migratieachtergrond, generatie, schoolregio, woonregio

Cijfers

Educatie; deelnemers, educatietype, niveau, leeftijd, 2006/'07-2014/'15

Educatie; stand op 1 oktober en volumetelling, deelnemers, educatietype, opleidingsniveau, herkomstgroepering, generatie, leeftijd

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

Werkzame beroepsbevolking Geslacht, persoonskenmerken, bedrijfstakken en branches

Cijfers

Steeds meer hoogopgeleiden in Nederland: wat voor beroep hebben ze?

Onderzoek naar de groei van het aantal hoogopgeleiden en de beroepen waarin zij werkzaam zijn.

Publicaties

Vavo-studenten; onderwijssoort, geslacht, leeftijd

Studenten, onderwijssoort Studenten, onderwijssoort, leeftijd

Cijfers

Richting een nieuw verdeelmodel voor lwoo

Onderzoek naar mogelijke aggregatieformules voor een nieuw verdeelmodel voor leerwegondersteunend onderwijs.

Publicaties

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en regio.

Cijfers

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven naar de meest gedetailleerde branches/bedrijfstakken (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Cijfers

Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en bedrijfsactiviteiten

Cijfers

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, leeftijd

Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort Leeftijd, migratieachtergrond, generatie, schoolregio en woonregio

Cijfers

Leerlingen en studenten; onderwijssoort, woonregio

Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, onderwijsniveau Migratieachtergond, leeftijd, woonregio

Cijfers

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers

Aantal en afstand tot voorzieningen: zorg, detailhandel, horeca, scholen, vrije tijd en cultuur per gemeente en regionale indeling

Cijfers