Zoekresultaten

5121 resultaten voor wetenschappelijk onderwijs
5121 resultaten voor wetenschappelijk onderwijs

Pagina 4 van 205

Promoties (onderwijs)

De statistiek over de promoties geeft informatie over het aantal gepromoveerden in het wetenschappelijk onderwijs

Overig

Uitstromers wetenschappelijk onderwijs 2006/'07-2013/'14

Uitstromers wo naar de arbeidsmarkt met en zonder diploma arbeidsmarktpositie, persoonskenmerken, studiekenmerken, peilmoment

Cijfers

Promotie

Het behalen van een doctoraat (de graad van doctor) in het wetenschappelijk onderwijs.

Overig

Plausibiliteitsanalyses Onderwijsachterstandenindicator Primair Onderwijs

Deze publicatie beschrijft en analyseert verschillen in onderwijsachterstandsscores van scholen in het primair onderwijs tussen de jaren 2020 en 2021, en ontwikkelingen in onderwijsscores en de...

Publicaties
Artikelen

Beroepsdiploma

Diploma van bepaalde wettelijk erkende vervolgopleidingen in het wetenschappelijk onderwijs na het behalen van een doctoraaldiploma.

Overig

Sociale Wetenschappen bij het CBS

In een samenleving waarin informatie explosief toeneemt, is het vrij kunnen beschikken over betrouwbare en integrale data cruciaal.

Overig

Welke historische tijdreeksen heeft het CBS over onderwijs?

historische tijdreeksen van het CBS over onderwijs

FAQ's

Vo en vso; doorstroom en uitstroom, achtergrondkenmerken

Leerlingen voortgezet (speciaal) onderwijs, doorstroom, uitstroom Onderwijspositie basisjaar, positie volgend schooljaar

Cijfers

Voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs; doorstroom

In deze statistieken wordt beschreven hoe de (onderwijs)positie van vo- en vso-leerlingen een jaar later eruit ziet.

Overig

Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt van afgestudeerden in het hoger onderwijs

Dit rapport gaat in op kansengelijkheid in het hoger onderwijs. Het gaat om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt van recent afgestudeerden in het hoger onderwijs. We kijken naar verschillen tussen...

Publicaties

Vacatures (openstaande, ontstane en vervulde); overheid en onderwijs

Openstaande, ontstane en vervulde vacatures naar acht overheidssectoren

Cijfers

Bachelors wetenschappelijk onderwijs studeren sneller af

Het aandeel bachelorstudenten in het wetenschappelijk onderwijs dat binnen 5 jaar het diploma haalt, is sterk toegenomen. Vrouwen studeren nog steeds sneller af dan mannen, maar mannen zijn bezig met...

Artikelen

Uitstromers mbo; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

Arbeidsmarktpositie uitstromers mbo (met en zonder diploma) Migratieachtergrond, peilmoment

Cijfers

Uitstromers mbo; uitkering na verlaten onderwijs

Uitstromers mbo, met uitkering (met en zonder diploma) Studierichting, peilmoment

Cijfers

Uitstromers mbo; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

Arbeidskenmerken uitstromers mbo (met en zonder diploma), Studierichting, peilmoment

Cijfers

Atheneum

Het atheneum is één van de twee onderwijssoorten van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). Bij deze zesjarige opleiding wordt soms Grieks of Latijn als keuzevak aangeboden.

Overig

NCO: Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs

NCO: Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs, 2007-2021

Overig

Welke informatie heeft het CBS over het hoger onderwijs?

Het CBS heeft cijfers over zowel het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs afzonderlijk als over het hoger onderwijs als geheel.

FAQ's

Uitstromers wetenschappelijk onderwijs met werk 2006/'07-2013/'14

Uitstromers wetenschappelijk onderwijs met werk met en zonder diploma persoonskenmerken, bedrijfstak, studiekenmerken, peilmoment van werk

Cijfers

Studiejaar

Het tijdvak van 1 september tot en met 31 augustus van het volgende jaar waarin een samenhangend deel van het leerplan wordt aangeboden voor het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk...

Overig

Herijking onderwijsachterstandenindicator primair onderwijs 2021

Rapportage van het onderzoek naar het actualiseren van het model van de onderwijsachterstandenindicator voor het primair onderwijs.

Publicaties
Overig

Museum

Een permanente instelling ten dienste van de samenleving en haar ontwikkeling, toegankelijk voor publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn...

Overig

Gymnasium

Het gymnasium is één van de twee onderwijssoorten van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). Bij deze zesjarige opleiding krijgen alle leerlingen Grieks en Latijn in de onderbouw en...

Overig