Vwo-geslaagden en wo-bachelorinstromers, 2012-2021

Staafdiagram
Gegevens over vwo-geslaagden met (combi)profiel Natuur en techniek in schooljaren 2012/'13 - 2020/'21 en eerstejaars ho-studenten die met een bacheloropleiding gestart zijn aan de Technische Universiteit (TU) Delft in de studiejaren 2012/'13 - 2021/'22.
Per schooljaar (2012/'13 t/m 2020/'21) wordt het aantal vwo-geslaagden weergegeven met profiel Natuur en techniek en combinatieprofielen Natuur en techniek/Natuur en gezondheid, Natuur en techniek/Economie en maatschappij en Natuur en techniek/Cultuur en maatschappij. Daarnaast wordt per studiejaar (2012/'13 t/m 2021/'22) het aantal studenten weergegeven dat gestart is met een bacheloropleiding aan de TU Delft. Van deze groep staat tevens weergegeven hoeveel er een bachelordiploma behaald hebben aan de TU Delft en hoe lang zij daar over gedaan hebben. Het betreft hier de mediane studieduur. Alle resultaten worden uitgesplitst naar herkomstland. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwe indeling naar herkomstland die gebaseerd is op werelddelen. Bekostigd door de TU Delft.