Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers 2007/’08-2020/’21

Tabel over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde studenten uit het hbo en wo uit de studiejaren 2007/’08 tot en met 2020/’21.

De tabellenset bestaat uit 6 tabellen. Elke tabel geeft de arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo).

In tabel 1 (a en b) wordt een tijdreeks gegeven van uitstromers na het studiejaar 2007/'08 tot en met 2019/'20. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen uitstromers met en zonder diploma.

In de tabellen 2 t/m 5 zijn uitkomsten van de cohorten 2018/'19, 2019/’20 en 2020/’21 weergegeven. Van de cohorten 2018/'19 en 2019/’20 worden de arbeidsmarktkenmerken van gediplomeerde uitstromers gegeven op twee peilmomenten: direct na verlaten van het ho en één jaar na verlaten van het ho (beide voor de maand oktober). Van het cohort 2020/'21 worden alleen de arbeidsmarktkenmerken gegeven van gediplomeerde uitstromers direct na uitstroom. De arbeidsmarktkenmerken met als peilmaand oktober 2021 betreffen voorlopige cijfers. De arbeidsmarktkenmerken worden gegeven voor de totale groep en uitgesplitst naar soort diploma en studierichting.

Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).