Zoekresultaten

231 resultaten voor strafrecht
231 resultaten voor strafrecht

Pagina 1 van 10

standgedetineerdentab: Strafrechtelijk gedetineerden

Standgedetineerdentab: Strafrechtelijk gedetineerden op 30 september met hun zwaarste misdrijf, 2005-2021

Overig

Clara Wichmann en haar baanbrekende werk voor het strafrecht

Het CBS bestaat al meer dan 120 jaar.

Artikelen

Gedetineerdentab: Zwaarste misdrijf strafrechtelijk gedetineerden

Gedetineerdentab: Strafrechtelijk gedetineerden met hun zwaarste misdrijf, 2005-2021

Overig

Strafrecht

Onderdeel van het recht dat regelt hoe mensen zich in de samenleving dienen te gedragen en hoe de overheid kan en mag reageren op strafbare feiten.

Overig

Wetboek van Strafrecht

Wetboek dat regelt welke delicten als een misdrijf en welke delicten als een overtreding worden beschouwd en welke soorten straffen daarvoor opgelegd kunnen worden.

Overig

Wetboek van Militair Strafrecht

Wetboek dat de opsporing, vervolging en berechting regelt van delicten (misdrijven en overtredingen), die alleen door militairen kunnen worden gepleegd.

Overig
Overig
Overig

Overige misdrijven Wetboek van Strafrecht

Alle misdrijven die niet vallen onder de categorieën geweldsmisdrijven, vermogensmisdrijven, vernieling en openbare orde.

Overig

Afpersing

Geweldsmisdrijf, omschreven in art. 317 Wetboek van Strafrecht.

Overig

Bedreiging

Geweldsmisdrijf, omschreven in art. 285 Wetboek van Strafrecht.

Overig

Vernieling

Misdrijf, omschreven in artikel 350 t/m 352 Wetboek van Strafrecht.

Overig

Verkrachting

Geweldsmisdrijf, omschreven in artikel 242 Wetboek van Strafrecht.

Overig

Feitelijke aanranding der eerbaarheid

Geweldsmisdrijf, omschreven in art. 246 Wetboek van Strafrecht.

Overig

Mishandeling

Geweldsmisdrijf, omschreven in artikel 300 t/m 304b en 306 Wetboek van Strafrecht.

Overig

Bedrog

Vermogensmisdrijf, omschreven in art. 326 t/m 334, 336 en 337 Wetboek van Strafrecht.

Overig

Jeugdstrafrecht

Strafrecht voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar.

Overig

Misdrijf tegen het openbaar gezag

Misdrijf, omschreven in artikel 177 t/m 182, 184 t/m 206 Wetboek van Strafrecht.

Overig

Heling en schuldheling

Vermogensmisdrijven, omschreven in artikel 416 t/m 417bis Wetboek van Strafrecht.

Overig

Schennis der eerbaarheid

Misdrijf tegen de openbare orde, omschreven in artikel 239 Wetboek van Strafrecht.

Overig

Dood en lichamelijk letsel door schuld

Aanduiding voor categorie geweldsmisdrijven, omschreven in art. 307 t/m 309 Wetboek van Strafrecht.

Overig

Gemeengevaarlijk misdrijf

Misdrijf tegen de openbare orde, omschreven in artikel 157 en 158 Wetboek van Strafrecht.

Overig

Overige seksuele misdrijven

Geweldsmisdrijven, omschreven in art. 243 t/m 245, 247 t/m 250 Wetboek van Strafrecht.

Overig