Meer bebouwing en recreatie, minder landbouw

Tussen 1996 en 2000 heeft bijna 74 duizend hectare van het Nederlandse grondgebied een andere bestemming gekregen. De oppervlakte bebouwd, semi-bebouwd en recreatief terrein nam toe. De helft van de grond die van bestemming veranderde, was in 1996 nog landbouwgrond.

Bebouwd gebied: 9,5 procent van Nederland

De oppervlakte bebouwd gebied nam in de periode 1996-2000 met bijna 14 duizend hectare toe. In totaal is bijna 9,5 procent van de landoppervlakte bebouwd. Bouwterreinen vormen de belangrijkste soort van semi-bebouwd gebied. Niet alle bouwterrein wordt echter benut. De oppervlakte aangelegd bouwterrein is in de periode 1996-2000 met ruim de helft gestegen.

Ontwikkeling van enkele typen bodemgebruik, 1996-2000

Ontwikkeling van enkele typen bodemgebruik, 1996-2000

Friesland en Overijssel benutten bouwterrein het best

In heel Nederland kreeg in de periode 1996-2000 ruim 9 duizend hectare bouwterrein een nieuwe bestemming.

De provincies Friesland en Overijssel benutten het meeste bouwterrein. In Friesland had 72 procent van het bouwterrein in 1996 een andere bestemming gekregen dan in 2000. In Overijssel was dat ruim 67 procent. Het gemiddelde voor Nederland bedroeg 42 procent.

West-Nederland: minder benutting bouwterrein

In Noord- en Zuid-Holland lag de benutting van bouwterrein respectievelijk 7 en 12 procentpunten onder het landelijk gemiddelde. In de randstad verliep de benutting van bouwterrein dus minder snel. Zeeland nam met 23 procentpunt minder dan gemiddeld het minste bouwterrein in gebruik.

Aandeel benut bouwterrein, 1996-2000

Aandeel benut bouwterrein, 1996-2000

Toename recreatief gebruik

In de periode 1996-2000 is de oppervlakte recreatieterrein met 2,7 duizend hectare toegenomen tot bijna 89 duizend hectare. Het gaat dan alleen om specifiek voor recreatie ingerichte terreinen zoals parken en plantsoenen, sportterreinen, volkstuinen en attractie- en bungalowparken.

Meeste recreatieterrein in Zuid-Holland

Zuid-Holland beschikt met bijna 15 duizend hectare over de grootste oppervlakte recreatieterrein. Gelderland, Noord-Holland en Noord-Brabant hebben elk ruim 12 duizend hectare recreatieterrein binnen de grenzen. Groningen heeft met 3,6 duizend hectare de kleinste oppervlakte.

Hans Visser en Wim Lengkeek

Bron: StatLine