Meer geld voor monumenten, geen extra geld voor sport

In 2005 gaven het Rijk, de provincies en de gemeenten 5 miljard euro uit aan media, kunst, bibliotheken en sport. Dat is 1,5 procent meer dan in 2004 en 2,2 procent meer dan in 2003. In de periode 1999–2003 stegen de uitgaven nog met gemiddeld 6,7 procent per jaar.

Overheidsuitgaven aan cultuur

Overheidsuitgaven aan cultuur

Uitgaven aan media sinds 1999 nauwelijks gestegen

De overheden gaven in 2005 972 miljoen euro uit aan media, 6 miljoen euro meer dan in 1999. Het overgrote deel van deze uitgaven is bestemd voor televisie- en radiostations en komt voor rekening van het Rijk, dat de televisiezenders Nederland 1, 2 en 3 en Radio 1, 2, 3, 4 en 5 financiert. In 2005 spendeerde het Rijk 845 miljoen euro. De provincies en de gemeenten, die lokale televisie- en radiostations subsidiëren, gaven 127 miljoen euro uit.

Uitgaven aan media per overheidslaag

Uitgaven aan media per overheidslaag

Meer geld voor musea, monumenten en archieven

Voor musea, monumenten en archieven werd in 2005 14 procent meer uitgetrokken dan in 2004. De voornaamste oorzaak is dat het Rijk extra middelen beschikbaar heeft gesteld om monumenten te restaureren. In 2005 gaf het Rijk 176 miljoen euro uit aan monumenten, 67 miljoen euro meer dan een jaar eerder.
De uitgaven aan overige kunst – vooral schouwburgen, toneel- en muziekscholen - namen met 2 procent toe tot 1,4 miljard euro.

Uitgaven aan sport nemen niet toe

In 2005 besteedden de overheden, net als in 2004, 1,2 miljard euro aan sport. 94 procent van dit geld werd door de gemeenten besteed. Zij besteden dit vooral aan zwembaden, sporthallen, sportvelden en sportclubs. De overheidsuitgaven aan bibliotheken stegen met één procent tot 559 miljoen euro.

Wouter Jonkers

Bron: StatLine, Overheid; uitgaven cultuur, sport en recreatie