Recreatief binnenwater

Binnenwater in gebruik voor recreatieve doeleinden, zoals water in golfterreinen en parken, roeibanen en recreatieplassen.
Tot recreatief binnenwater wordt gerekend:
- water in park en plantsoen;
- strandbad/spartelvijver;
- recreatieplas (surfen, zwemmen e.d.);
- water in golfterrein;
- water in jachthavens;
- roeibaan, waterskibaan.
De oevers van deze terreinen behoren voor tenminste driekwart tot een sportterrein, dagrecreatief of verblijfsrecreatief terrein, of tot park en plantsoen. Uitzondering hierop vormen roeibanen en waterskibanen.