Zoekresultaten

847 resultaten voor rechterlijke macht
847 resultaten voor rechterlijke macht

Pagina 31 van 34

Vertrouwen verkiezingen, stemprocedure, instellingen, mensen; '06, '10, '12

Vertrouwen in verkiezingen, stemprocedures, instellingen en mensen Leeftijd, geslacht, opleiding

Cijfers

Verdachten 1e generatie; aard misdrijf, pleegcarrière en pleegprofiel

Verdachtenpercentages, pleegcarriere, pleegprofiel, aard misdrijf. Herkomst, leeftijd, geslacht.

Cijfers

Stapeling

Cijfers over de stapeling van gunstige en ongunstige uitkomsten van de brede welvaart ‘hier en nu’. Wat is stapeling? Stapeling is dat mensen op meerdere aspecten een brede welvaart ‘hier en nu’...

Overig

Verdachten 2e generatie; aard misdrijf, pleegcarrière en pleegprofiel

Verdachtenpercentages, pleegcarriere, pleegprofiel, aard misdrijf. Herkomst, leeftijd, geslacht.

Cijfers

Score eindtoets basisonderwijs Cito; gezinskenmerken, 2005-2010

Cito score, taal, rekenen, studievaardigheden Gezinskenmerken, regio, herkomstgroepering en geslacht

Cijfers

Buurtproblemen, onveiligheid, slachtofferschap naar kenmerken (VMR '05-'08)

Overlast, verloedering, onveiligheid, slachtoffer van delicten per leeftijd, opleiding, herkomst; stedelijkheid en sociale kenmerken buurt

Cijfers

Stapeling

Cijfers over de stapeling van gunstige en ongunstige uitkomsten van de brede welvaart ‘hier en nu’. Wat is stapeling? Stapeling is dat mensen op meerdere aspecten een brede welvaart ‘hier en nu’...

Overig

Hernieuwbare energie in Nederland 2018

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik is gestegen van 6,6 procent in 2017 naar 7,4 procent in 2018. Op Europees niveau is afgesproken dat in Nederland het aandeel...

Publicaties

Verdachten; aard misdrijf, pleegcarrière en pleegprofiel

Verdachtenpercentages, pleegcarriere, pleegprofiel, aard misdrijf. Herkomst, leeftijd, geslacht.

Cijfers

Overheidsfinanciën; kerncijfers 1995-2017

Inkomsten, uitgaven, overheidssaldo en -schuld, overheidsconsumptie van de sector overheid in miljoen euro's en als percentage van BBP.

Cijfers

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak, 2007-2016

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandige, bedrijfstak

Cijfers

Niet-financiële balansen; nationale rekeningen 1995-2016

Niet-financiële balansen per sector en type niet-financiële activa vaste activa, voorraden, grond, olie- en gasreserves, consumptiegoederen

Cijfers

Overheidsbalans; activa en passiva 2001-2016

Overheidsbalans; vermogenssaldo; de balans van de sector overheid activa (financieel en niet-financieel), passiva en het overheidsvermogen.

Cijfers

Overheid; ontvangen sociale premies 1995-2017

Ontvangen premies al of niet ten laste van werkgevers. Naar fondsen en naar regeling.

Cijfers

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak, 2007-2015

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandige en bedrijfstak

Cijfers

Sectoren; seizoengecorrigeerde cijfers, nr, 1999-2017

Transacties en saldi van economische sectoren Niet-seizoengecorrigeerde en seizoengecorrigeerde kwartaalgegevens

Cijfers

Later

Wat is brede welvaart ‘later’? Brede welvaart ‘later’ gaat over de benodigde hulpbronnen voor volgende generaties om hetzelfde welvaartsniveau te kunnen bereiken als de huidige generatie

Overig

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2017

Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik, woningtype, stadsverwarming regio

Cijfers

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2016

Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik, woningtype, stadsverwarming regio

Cijfers

Bruto investeringen in vaste activa, sector en type activa; nr, 1969-2016

Bruto investeringen in vaste activa naar type activa en sectoren type van activa en institutionele sectoren

Cijfers

40 aandachtswijken; stand van zaken, Outcomemonitor Wijkenaanpak, 2005-2013

Bevolking, Wonen, Leren, Werken, Veiligheid, Schuldenproblematiek. Cijfers voor de 40 aandachtswijken.

Cijfers

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten; wijken, 2015

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten naar gemeente en wijk

Cijfers

Bedrijfsleven; Conjunctuurbeeld per bedrijfstak, 2008-1e kwartaal 2018

Indexcijfers en ontwikkelingen van de omzet en prijzen,conjunctuurbeeld, faillissementen en structuurgegevens per bedijfstak

Cijfers

Kerngegevens sectoren; nr, 1995-2017

Kerncijfers van institutionele sectoren De belangrijkste informatie over de institutionele sectoren en buitenland

Cijfers

Methoden

De Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals worden allerlei statistische methoden gebruikt om de brede welvaart van Nederland te meten.

Overig