Zoekresultaten

841 resultaten voor rechterlijke macht
841 resultaten voor rechterlijke macht

Pagina 30 van 34

Jongeren met jeugdzorgcombinaties in natura; regio (gemeenten), 2015-2017

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg in natura naar gemeente

Cijfers

Overheid; overheidsproductie en -consumptie 1995-2018

Waarde, waardeontwikkeling, prijsontwikkeling, volumeontwikkeling van de overheidsconsumptie en -productie naar verschillende gezichtspunten.

Cijfers

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices, nr, 1999-2017

Financiële transacties van economische sectoren naar tegensectoren Sectoren, balansstanden en soorten transacties

Cijfers

Uitgesproken faillissementen; rechtsvorm en SBI 2008, jan. 1993-april 2014

Uitgesproken faillissementen van bedrijven naar rechtsvorm, en belangrijkste bedrijfsactiviteit volgens SBI 2008-indeling.

Cijfers

Verdachten; soort inkomen en misdrijf 1999-2008

Aangehouden verdachten van misdrijven, aantal en per 1 000 inwoners naar soort inkomen (werk of uitkering) en soort misdrijf.

Cijfers

Overheid; ontvangen belastingen 1995-2017

Belastingopbrengsten per belasting en ingedeeld naar belastingen op productie en invoer en belastingen op inkomen en vermogen, naar subsector

Cijfers

Stapeling

Cijfers over de stapeling van gunstige en ongunstige uitkomsten van de brede welvaart ‘hier en nu’. Wat is stapeling? Stapeling is dat mensen op meerdere aspecten een brede welvaart ‘hier en nu’...

Overig

Verdachten; huishoudinkomen en soort misdrijf 1999-2008

Aangehouden verdachten van misdrijven, aantal en per 1 000 inwoners naar huishoudinkomen en soort misdrijf

Cijfers

Verzoeken om surseance van betaling naar SBIafdeling'93, 1994-1997

Verzoeken om surseance van betaling naar SBIafdeling volgens de standaard bedrijfsindeling (SBI 1993).

Cijfers

Stapeling

Cijfers over de stapeling van gunstige en ongunstige uitkomsten van de brede welvaart ‘hier en nu’. Wat is stapeling? Stapeling is dat mensen op meerdere aspecten een brede welvaart ‘hier en nu’...

Overig

Jongeren provinciaal gefinancierde jeugdzorg; zorgvorm, regio, 2011-2014

Aantal jongeren dat provinciaal gefinancierde jeugdzorg ontvangen heeft Zorgvormen Bureaus Jeugdzorg, Jeugd en Opvoedhulp naar regio

Cijfers

Verdachten; geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en misdrijf 1999-2011

Aangehouden verdachten van misdrijven, aantal en per 1 000 inwoners naar geslacht, leeftijd, herkomst en soort misdrijf

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsgehandicapten, beroep 2015-2017

Arbeidsgehandicapten, werkzame beroepsbevolking, beroep, beroepsklasse beroepsniveau, persoonskenmerken

Cijfers

Verdachten; stedelijkheid woongemeente en soort misdrijf 1999-2008

Aangehouden verdachten van misdrijven, aantal en per 1 000 inwoners naar stedelijkheid woongemeente en soort misdrijf

Cijfers

Verdachten; herkomst, geslacht, generatie en soort misdrijf 1999-2010

Aangehouden verdachten van misdrijven, aantal en per 1 000 inwoners naar herkomst, geslacht, generatie allochtonen en soort misdrijf

Cijfers

Overheid; inkomsten en uitgaven 1995-2017

Inkomsten, uitgaven, vorderingensaldo, exploitatiesaldo, memorandumposten van de sector overheid volgens definities nationale rekeningen.

Cijfers

Preventiemaatregelen; persoons- en buurtkenmerken (VMR 2005-2008)

Maatregelen tegen inbraak, fiets- en autodiefstal naar leeftijd, opleiding, herkomst; stedelijkheid en sociale kenmerken buurt

Cijfers

Contacten burgers en politie; persoons- en buurtkenmerken (VMR 2005-2008)

Melding en aangifte; contact met politie algemeen; oordeel over politie per leeftijd, opleiding, herkomst; stedelijkheid, sociale kenmerken buurt

Cijfers

Verdachten eerste generatie allochtonen naar persoonskenmerken

Verdachtenpercentages, werk, huishoudtype, verblijfsduur, niet - westerse allochtonen in de buurt, uitkering. Herkomst, leeftijd, geslacht.

Cijfers

Verdachten tweede generatie allochtonen naar persoonskenmerken

Verdachtenpercentages, uitkering, werk, huishoudtype, niet - westerse allochtonen in de buurt. Herkomst, leeftijd, geslacht.

Cijfers

Verdachten naar persoonskenmerken; percentage van de bevolking

Verdachtenpercentages, uitkering, werk, huishoudtype, niet - westerse allochtonen in de buurt. Herkomst, leeftijd, geslacht.

Cijfers

Vertrouwen verkiezingen, stemprocedure, instellingen, mensen; '06, '10, '12

Vertrouwen in verkiezingen, stemprocedures, instellingen en mensen Leeftijd, geslacht, opleiding

Cijfers

Score eindtoets basisonderwijs Cito; gezinskenmerken, 2005-2010

Cito score, taal, rekenen, studievaardigheden Gezinskenmerken, regio, herkomstgroepering en geslacht

Cijfers

Verdachten 1e generatie; aard misdrijf, pleegcarrière en pleegprofiel

Verdachtenpercentages, pleegcarriere, pleegprofiel, aard misdrijf. Herkomst, leeftijd, geslacht.

Cijfers

Verdachten 2e generatie; aard misdrijf, pleegcarrière en pleegprofiel

Verdachtenpercentages, pleegcarriere, pleegprofiel, aard misdrijf. Herkomst, leeftijd, geslacht.

Cijfers