Bedrijfsleven; Conjunctuurbeeld per bedrijfstak, 2008-1e kwartaal 2018

Bedrijfsleven; Conjunctuurbeeld per bedrijfstak, 2008-1e kwartaal 2018

Bedrijfstak/branches (SBI 2008) Perioden Omzet Indexcijfers (2010 = 100) Omzet Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Prijzen Indexcijfers (2010 = 100) Prijzen Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Conjunctuur Verwachting lopend kwartaal Totale omzet (%) Conjunctuur Verwachting lopend kwartaal Verkoopprijzen (%) Conjunctuur Verwachting lopend kwartaal Personeelssterkte (%) Conjunctuur Productiebelemmering Onvoldoende vraag (%) Conjunctuur Productiebelemmering Financieel (%) Conjunctuur Concurrentiepositie afgelopen kwartaal Nederlandse markt (%) Conjunctuur Concurrentiepositie afgelopen kwartaal Buitenlandse markt binnen EU (%) Conjunctuur Concurrentiepositie afgelopen kwartaal Buitenlandse markt buiten EU (%) Faillissementen Aantal faillissementen (aantal) Faillissementen Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Structuurgegevens per jaar Aantal werkzame personen (x 1 000) Structuurgegevens per jaar Bedrijfsopbrengsten Totaal (mln euro) Structuurgegevens per jaar Bedrijfsopbrengsten Netto - omzet (mln euro) Structuurgegevens per jaar Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Structuurgegevens per jaar Bedrijfskosten Totaal (mln euro) Structuurgegevens per jaar Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet (mln euro) Structuurgegevens per jaar Bedrijfskosten Personele kosten (mln euro) Structuurgegevens per jaar Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten (mln euro) Structuurgegevens per jaar Bedrijfskosten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Structuurgegevens per jaar Bedrijfsresultaat (mln euro)
B Delfstoffenwinning 2018 1e kwartaal* . . . . 6,8 43,0 -13,6 21,7 5,9 0,9 5,4 4,1 . . . . . . . . . . . .
C Industrie 2018 1e kwartaal* . . . . 11,9 21,6 12,7 10,0 5,3 6,7 5,6 3,8 . . . . . . . . . . . .
Vervaardiging van consumentenartikelen 2018 1e kwartaal* . . . . -2,1 8,0 7,2 10,2 4,0 8,4 4,7 3,7 . . . . . . . . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen 2018 1e kwartaal* . . . . -4,0 4,7 4,5 10,3 4,2 7,5 4,3 4,0 . . . . . . . . . . . .
Verv. van duurzame consumentenartikelen 2018 1e kwartaal* . . . . 9,7 27,9 23,3 9,4 2,9 14,0 7,2 1,9 . . . . . . . . . . . .
Vervaardiging van intermediaire goederen 2018 1e kwartaal* . . . . 19,7 31,5 8,7 10,5 5,3 5,0 4,7 3,0 . . . . . . . . . . . .
Vervaardiging van investeringsgoederen 2018 1e kwartaal* . . . . 14,1 22,6 21,6 9,5 6,5 7,2 7,4 5,0 . . . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2018 1e kwartaal* . . . . 33,5 66,3 35,2 4,0 0,4 17,5 . . . . . . . . . . . . . .
45 Autohandel en -reparatie 2018 1e kwartaal* . . . . 24,0 20,9 19,4 14,6 5,9 13,5 . . . . . . . . . . . . . .
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2018 1e kwartaal* . . . . 24,5 28,1 19,0 11,8 8,7 14,4 8,4 3,9 . . . . . . . . . . . .
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2018 1e kwartaal* . . . . 4,1 3,0 8,7 5,5 5,1 13,7 . . . . . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2018 1e kwartaal* . . . . -7,6 29,1 1,6 7,8 6,7 4,5 1,1 0,8 . . . . . . . . . . . .
49 Vervoer over land 2018 1e kwartaal* . . . . -7,4 38,7 11,1 5,7 9,2 3,2 0,3 -0,5 . . . . . . . . . . . .
50 Vervoer over water 2018 1e kwartaal* . . . . 3,6 5,3 4,0 15,6 2,5 -0,2 -1,1 2,4 . . . . . . . . . . . .
51 Vervoer door de lucht 2018 1e kwartaal* . . . . 62,5 5,4 -2,6 61,6 0,2 1,4 2,7 0,0 . . . . . . . . . . . .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2018 1e kwartaal* . . . . 6,0 22,2 6,4 8,0 3,5 6,4 2,5 2,8 . . . . . . . . . . . .
53 Post en koeriers 2018 1e kwartaal* . . . . -63,1 14,5 -57,6 3,6 5,2 8,0 2,5 1,5 . . . . . . . . . . . .
I Horeca 2018 1e kwartaal* . . . . -5,9 17,0 10,9 9,4 9,2 4,2 . . . . . . . . . . . . . .
55 Logiesverstrekking 2018 1e kwartaal* . . . . -7,5 1,9 4,2 10,3 11,1 3,5 . . . . . . . . . . . . . .
56 Eet- en drinkgelegenheden 2018 1e kwartaal* . . . . -5,3 21,9 13,1 9,2 8,6 4,5 . . . . . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2018 1e kwartaal* . . . . 16,0 22,5 14,1 5,8 9,1 11,0 6,3 4,3 . . . . . . . . . . . .
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2018 1e kwartaal* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 Telecommunicatie 2018 1e kwartaal* . . . . 10,7 8,6 -46,2 3,0 1,4 14,3 5,1 1,3 . . . . . . . . . . . .
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2018 1e kwartaal* . . . . 27,9 27,4 33,4 4,2 10,4 10,5 7,3 5,4 . . . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2018 1e kwartaal* . . . . 14,4 30,4 21,8 8,6 8,2 12,0 4,1 2,4 . . . . . . . . . . . .
69 Juridische diensten en administratie 2018 1e kwartaal* . . . . 42,7 30,7 22,5 4,9 2,8 8,7 1,2 1,2 . . . . . . . . . . . .
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2018 1e kwartaal* . . . . -8,9 40,3 29,0 8,7 9,3 16,9 4,3 0,7 . . . . . . . . . . . .
72 Research 2018 1e kwartaal* . . . . -0,7 22,4 -0,5 7,1 12,9 7,0 3,3 0,3 . . . . . . . . . . . .
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2018 1e kwartaal* . . . . -4,5 14,9 22,1 13,9 13,7 20,1 9,0 7,6 . . . . . . . . . . . .
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2018 1e kwartaal* . . . . 10,9 12,7 19,4 6,6 11,5 14,3 3,4 0,7 . . . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 1e kwartaal* . . . . 14,2 39,3 15,3 7,6 6,1 10,8 2,2 0,5 . . . . . . . . . . . .
77 Verhuur van roerende goederen 2018 1e kwartaal* . . . . -2,2 6,0 10,4 9,9 9,6 10,8 2,6 -2,7 . . . . . . . . . . . .
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018 1e kwartaal* . . . . 26,0 45,6 26,5 6,1 5,1 14,0 3,3 1,2 . . . . . . . . . . . .
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2018 1e kwartaal* . . . . 56,2 27,3 30,7 4,6 3,0 30,3 . . . . . . . . . . . . . .
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2018 1e kwartaal* . . . . 3,5 70,7 -0,2 18,1 5,8 0,0 2,3 0,2 . . . . . . . . . . . .
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2018 1e kwartaal* . . . . 6,6 41,4 7,1 5,8 5,5 8,9 1,2 0,9 . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze Statlinetabel geeft samenhangende informatie over recente ontwikkelingen in het Nederlandse bedrijfsleven. Deze tabel verschilt in opzet van veel andere Statlinetabellen. De meeste tabellen geven gedetailleerde resultaten van één statistiek, terwijl in deze verzameltabel de belangrijkste uitkomsten uit diverse conjunctuurrelevante statistieken bij elkaar zijn gebracht. De tabel biedt hiermee een actueel samenhangend conjunctuurbeeld van de betrokken bedrijfstakken en branches en voor het bedrijfsleven als geheel. Naast actuele kwartaalinformatie bevat deze tabel een aantal structuurgegevens uit de laatst gepubliceerde productiestatistieken die jaarlijks van de betrokken bedrijfstakken en branches worden samengesteld. Deze tabel is per 12 juni stopgezet en wordt opgevolgd door een nieuwe tabel, zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2008

Status van de cijfers:
De gegevens, die per kwartaal worden gepubliceerd, zijn over 2017 en 2018 voorlopig en voor de overige perioden definitief. De structuurgegevens per jaar zijn definitief.

Wijzigingen per 13 juni 2018:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 8 februari 2018:
De cijfers over het derde kwartaal 2017 zijn toegevoegd en de voorgaande perioden over 2017 kunnen zijn bijgesteld. Bij de conjunctuurgegevens is het vierde kwartaal 2017 toegevoegd. Tevens zijn de structuurgegevens over 2015 toegevoegd.

In de volgende gegevens zijn wijzigingen doorgevoerd:
Omzetindex en –ontwikkeling:
In de loop van de tijd zijn enkele cijfers in de brontabellen gecorrigeerd. Deze correcties zijn nu alsnog doorgevoerd in de tabel Conjunctuurbeeld.

Prijsindex en –ontwikkeling:
In de loop van de tijd zijn enkele cijfers in de brontabellen gecorrigeerd. Deze correcties zijn nu alsnog doorgevoerd in de tabel Conjunctuurbeeld.
Daarnaast zijn vanaf nu de prijsindex en –ontwikkeling niet meer beschikbaar voor het aggregaat 62-63 IT- en informatiedienstverlening. Daarmee wordt aangesloten op de brontabel.

Conjunctuurgegevens:
Tot 2016 was er verschil tussen de kwartaalcijfers en de cijfers van de eerste maand van het kwartaal. Eerst werden hiervoor de maandcijfers gebruikt. Vanaf nu worden de kwartaalcijfers gebruikt. Het is logischer om die te gebruiken, omdat de tabel Conjunctuurbeeld een kwartaaltabel is.

Faillissementen:
In de loop van de tijd zijn enkele cijfers in de brontabellen gecorrigeerd. Deze correcties zijn nu alsnog doorgevoerd in de tabel Conjunctuurbeeld.

Structuurgegevens:
De resultaten van de zogenaamde structuurgegevens weken in detail (aantal decimalen) af van dezelfde uitkomsten zoals gepubliceerd in diverse andere Statlinetabellen. In deze publicatie zijn de resultaten geharmoniseerd. Dat wil zeggen dat de uitkomsten in deze tabel nu ook zijn afgerond op gehele getallen en daarmee in overeenstemming zijn met de diverse andere publicaties op Statline.

Wijzigingen per 19 oktober 2017:
De cijfers over het tweede kwartaal 2017 zijn toegevoegd en de voorgaande perioden over 2017 kunnen zijn bijgesteld. Bij de conjunctuurgegevens is het derde kwartaal 2017 toegevoegd. De cijfers uit deze tabel zijn vergeleken met de cijfers uit de onderliggende specifieke brontabellen, zoals tabellen van de omzet- en prijzenstatistieken en de conjunctuurenquête Nederland (COEN). Uit deze vergelijking zijn inconsistenties naar voren gekomen. De verschillen zijn voornamelijk veroorzaakt door het niet altijd doorvoeren van gewijzigde cijfers uit de brontabellen. Daarnaast zijn in een beperkt aantal gevallen abusievelijk cijfers over 'Kwartaal op Kwartaal' ontwikkelingen in plaats van 'Jaar op Jaar' ontwikkelingen gepubliceerd. Alle verschillen zijn in deze versie van de tabel gecorrigeerd. Een aantal cijfers over de industrie zijn door onvoldoende betrouwbaarheid vervangen door een punt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Omzet
De opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw (detailhandel en horeca incl. btw). De omzet omvat zowel de hoofdactiviteit als de nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Indexcijfers
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. De basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De ontwikkeling geeft de verandering in procenten aan ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor. Het CBS berekent deze ontwikkeling op basis van niet afgeronde indexcijfers.
Prijzen
Het betreft verkoopprijzen: prijzen die in rekening gebracht worden aan afnemers.
Indexcijfers
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. De basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De ontwikkeling geeft de verandering in procenten aan ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor. Het CBS berekent deze ontwikkeling op basis van niet afgeronde indexcijfers.
Conjunctuur
De op- en neergaande beweging van de economie binnen een periode van vijf tot tien jaar. Doorgaans kunnen de volgende fases worden onderscheiden:
- opleving,
- hoogconjunctuur,
- depressie en recessie
Verwachting lopend kwartaal
Het gewogen percentage bedrijven dat een toename/stijging verwacht van de omzet, verkoopprijzen en personeelssterkte, minus het gewogen percentage bedrijven dat een afname/daling verwacht voor het lopende kwartaal.
Totale omzet
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in het lopende kwartaal.
Verkoopprijzen
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte stijging van de verkoopprijzen/tarieven, minus het gewogen percentage ondernemers dat een daling van de verkoopprijzen/tarieven voorziet. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de verkoopprijzen/tarieven in het lopende kwartaal.
Personeelssterkte
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in het lopende kwartaal.
Productiebelemmering
Gewogen percentage bedrijven dat aan het begin van het kwartaal aangeeft belemmeringen te ondervinden bij het uitoefenen van hun bedrijfsactiviteiten.
Onvoldoende vraag
Gewogen percentage ondernemers dat aan het begin van het kwartaal aangeeft dat het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten wordt belemmerd door onvoldoende vraag naar hun producten/diensten.
Financieel
Gewogen percentage ondernemers dat aan het begin van het kwartaal aangeeft dat het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten wordt belemmerd door financiële oorzaken.
Concurrentiepositie afgelopen kwartaal
Ontwikkeling concurrentiepositie afgelopen kwartaal:
Het gewogen percentage ondernemers dat meldt dat de concurrentiepositie in het afgelopen kwartaal is verbeterd, minus het gewogen percentage ondernemers dat aangeeft dat deze verslechterd is.
Nederlandse markt
Het gewogen percentage ondernemers dat meldt dat de concurrentiepositie op de Nederlandse markt in het afgelopen kwartaal is verbeterd, minus het gewogen percentage ondernemers dat aangeeft dat deze verslechterd is.
Buitenlandse markt binnen EU
Het gewogen percentage ondernemers dat meldt dat de concurrentiepositie op de buitenlandse markt, binnen de EU in het afgelopen kwartaal is verbeterd, minus het gewogen percentage ondernemers dat aangeeft dat deze verslechterd is.
Buitenlandse markt buiten EU
Het gewogen percentage ondernemers dat meldt dat de concurrentiepositie op de buitenlandse markt, buiten de EU in het afgelopen kwartaal is verbeterd, minus het gewogen percentage ondernemers dat aangeeft dat deze verslechterd is.
Faillissementen
Faillissement is de staat waarin de rechter een juridische eenheid, die heeft opgehouden te betalen, kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Een faillissement kan worden aangevraagd door een schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie. Nadat de inkomsten en het vermogen van de schuldenaar aan de schuldeisers zijn uitgekeerd, wordt het faillissement beëindigd. De schuldenaar is dan vaak echter niet schuldenvrij: restschulden blijven namelijk opeisbaar.
Aantal faillissementen
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De ontwikkeling geeft de verandering in procenten aan ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor.
Structuurgegevens per jaar
Betreft gegevens die inzicht geven in werkgelegenheid, opbrengsten- en kostenstructuur.
Aantal werkzame personen
Personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.
Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Totaal
Netto - omzet
Opbrengst (excl. btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten aan derden.


Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet.

Het gaat hier met name om:
- de waarde van voorraadmutaties, incl. onderhanden werk;
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf;
- subsidies en exportrestituties;
- schadeuitkeringen.
Bedrijfskosten
De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren, te weten de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten (PS), de afschrijvingen op vaste activa en de zgn. overige bedrijfskosten.
Totaal
Inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen, loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten. De kosten van de niet verkochte productie zijn niet in deze post begrepen, de kosten van de uit voorraad afkomstige omzet echter wel.
Personele kosten
De brutolonen en -salarissen van werknemers, de ten laste van de werkgever komende sociale en pensioenpremies en overige sociale lasten. Verder ook de overige personeelskosten, te weten betalingen in verband met uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea en dergelijke. Ontvangen loon(kosten)subsidies zijn in mindering gebracht op de personele kosten.
Overige bedrijfskosten
De bedrijfskosten die niet betrekking hebben op de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten en de afschrijvingen op vaste activa.


Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines, gebouwen, vervoermiddelen en software, als gevolg van normale slijtage en voorzienbare economische veroudering.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfskosten.

Het resultaat behaald uit de productieactiviteiten, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.