Zoekresultaten

841 resultaten voor rechterlijke macht
841 resultaten voor rechterlijke macht

Pagina 32 van 34

Bedrijven; benchmark, bedrijfsopbrengsten en -kosten, SBI 2008, 2008 - 2010

Bedrijfsgegevens (opbrengsten, lasten, resultaat) en werkzame personen Benchmark-waarden per bedrijfstak en branche (SBI 2008) naar periode

Cijfers

Vestigingen naar activiteit, provincie en corop

Vestigingen naar activiteit en regio.

Cijfers

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2018

Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik, woningtype, stadsverwarming regio

Cijfers

Financiële balansen en transacties; sectoren, nr, 1995-2017

Financiële balansen en transacties van institutionele sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden

Cijfers

Bedrijven naar aantal werkzame personen en economische activiteit

Bedrijven naar grootte (aantal werknemers en aantal werkzame personen) en activiteit (SBI'93).

Cijfers

Trends in Nederland 2019

Allerlei cijfers en weetjes over Nederland met kaarten, grafieken en infographics in de interactieve publicatie Trends in Nederland 2019.

Publicaties

Monitor Brede Welvaart & SDG's 2019

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2019 beschrijft het CBS hoe de welvaart zich in de brede zin van het woord zich in Nederland ontwikkelt

Publicaties

Plaatsnamen in Nederland 1998

Overzicht van plaatsnamen in Nederland naar gemeente, provincie en economisch-geografisch gebied,

Cijfers

Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals 2023

De Monitor Brede Welvaart en de SDG’s 2023 beschrijft de brede welvaart ‘hier en nu’, ‘later’ en ‘elders’, de schokbestendigheid van de brede welvaart, de verdeling van de brede welvaart ‘hier en nu’...

Overig

Beroepstelling; beroepen; leeftijd en burgerlijke staat, 1930

Arbeiders en personen in de klassen 24 t/m 29 Beroep, leeftijd, geslacht en burgerlijke staat

Cijfers

Plaatsnamen in Nederland 2010

Overzicht van plaatsnamen in Nederland naar gemeente, provincie en economisch-geografisch gebied,

Cijfers

Plaatsnamen in Nederland 1999

Overzicht van plaatsnamen in Nederland naar gemeente, provincie en economisch-geografisch gebied

Cijfers

Gemeenterekeningen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2016

Gerealiseerde lasten en baten per functie in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Plaatsnamen in Nederland 1997

Overzicht van plaatsnamen in Nederland naar gemeente, provincies en economisch-geografisch gebied,

Cijfers

Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2016

Begrote lasten en baten per functie (beleidsterrein) in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Plaatsnamen in Nederland 2002

Overzicht van plaatsnamen in Nederland naar gemeente, provincie en economisch-geografisch gebied,

Cijfers

Plaatsnamen in Nederland 1996

Overzicht van plaatsnamen in Nederland naar gemeente, provincie en economisch-geografisch gebied

Cijfers

Bedrijven; economische activiteit, grootte en rechtsvorm, SBI'93

Bedrijven naar grootte (aantal werknemers en aantal werkzame personen) en activiteit naar SBI'93.

Cijfers

Gemeentebegrotingen; baten en lasten per gemeente 2005 - 2015

Begrote lasten en baten per functie (beleidsterrein) per gemeente.

Cijfers

Banen van werknemers; economische activiteit en geslacht, SBI'93, 2006-2009

Banen van werknemers naar economische activiteit en geslacht bedrijfstakken SBI '93

Cijfers

Plaatsnamen in Nederland 2008

Overzicht van plaatsnamen in Nederland naar gemeente, provincie en economisch-geografisch gebied,

Cijfers

Bedrijven; vestigingen naar economische activiteit en regio, SBI'93

Bedrijfsvestigingen naar economische activiteit (863 branches) en regio (landsdeel, provincie, COROP - gebied en stadsgewest).

Cijfers

Plaatsnamen in Nederland 2000

Overzicht van plaatsnamen in Nederland naar gemeente, provincie en economisch-geografisch gebied,

Cijfers

Plaatsnamen in Nederland 2009

Overzicht van plaatsnamen in Nederland naar gemeente, provincie en economisch-geografisch gebied,

Cijfers

Overheid; sociale uitkeringen 1995-2017

Uitkeringen. Naar fondsen, regelingen en wettelijke sociale voorzieningen.

Cijfers