Zoekresultaten

58 resultaten voor peuterspeelzaalwerk
58 resultaten voor peuterspeelzaalwerk

Pagina 1 van 3

Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel

Welzijnswerk ouderen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, lokaal welzijnswerk; verlies- en winstrekening, personeel en productie

Cijfers

Zorginstellingen; financiële kengetallen

Solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, weerstandsvermogen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Ziekteverzuim in vierde kwartaal 2022 opnieuw hoger

Het ziekteverzuim van werknemers lag in het vierde kwartaal van 2022 opnieuw hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Eind vorig jaar was het ziekteverzuim 5,6 procent. Dat is bijna net zo...

Artikelen

Zorginstellingen; kerncijfers

Kerncijfers: verlies- en winstrekening, balans, personeel ziekenhuizen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Ziekteverzuim en werkdruk in kinderopvang toegenomen na coronaperiode

Een meerderheid van de werknemers in de kinderopvang vindt de werkdruk (zeer) hoog. In het tweede kwartaal van 2022 ging het om 61 procent. Dat is het hoogste percentage sinds het CBS dit in 2019...

Artikelen

Vacatures zorg en welzijn nemen sneller toe dan voor corona

In de sector zorg en welzijn ontstonden in het derde kwartaal van 2022 56 duizend nieuwe vacatures. Verreweg de meeste vacatures ontstonden in de grootste branche, verpleging, verzorging en thuiszorg.

Artikelen

Zorginstellingen; financiën en personeel

Verlies- en winstrekening, balans, personeel van ziekenhuizen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Arbeidsduur van werknemers in de kinderopvang, 2016

Arbeidsduur van werknemers in de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk naar woonregio, 2016

Cijfers

In eerste kwartaal 2022 hoogste ziekteverzuim ooit gemeten

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid is in het eerste kwartaal van 2022 gestegen tot 6,3 procent, het hoogste percentage dat het CBS ooit heeft gemeten.

Artikelen

Ziekteverzuim in vierde kwartaal 2021 verder toegenomen

Het ziekteverzuim van werknemers was in het vierde kwartaal van 2021 5,4 procent. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder was dat 4,9 procent. Van alle bedrijfstakken was het verzuim met 7,5 procent...

Artikelen

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven naar de meest gedetailleerde branches/bedrijfstakken (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Cijfers

Arbobegeleiding en re-integratie, Kinderopvang, Welzijnswerk en Medische laboratoria

Het samenstellen van landelijke cijfers over de financiën, het personeel, de productie en de capaciteit van bedrijven binnen de gezondheids- en welzijnszorg.

Overig

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en regio.

Cijfers

Arbeidsmarktprofiel van zorg en welzijn

Zorg en welzijn is een grote bedrijfstak binnen de Nederlandse economie. Om een beeld te krijgen van de kenmerken en ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in deze bedrijfstak zijn een aantal belangrijke...

Publicaties

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandigen, bedrijfstak

Cijfers

Ziekteverzuim zorg en welzijn blijft op hoogste niveau sinds 2003

In het tweede kwartaal van 2021 was het ziekteverzuim onder werknemers in zorg en welzijn 6,5 procent. Dit is het hoogste verzuimcijfer voor deze sector in een tweede kwartaal vanaf 2003. Net als in...

Artikelen

AZW: Uitstroom werkn. cohort 2015, Soc. Dom naar enkele branches, 2015-2020

Cohort analyse; uitstroom van werknemers uit het sociaal domein, 1ste kwartaal 2015 - 1ste kwartaal 2020

Cijfers

Ziekteverzuim zorg en welzijn hoogst sinds 2003

Het ziekteverzuim onder werknemers in zorg en welzijn was in het tweede kwartaal van dit jaar 6,1 procent. Dat is het hoogste verzuimcijfer van alle tweede kwartalen na 2003. Zo hoog is het...

Artikelen

Meer werknemers in zorg en welzijn in derde kwartaal 2020

In de sector zorg en welzijn kwamen er in het derde kwartaal van 2020 per saldo ruim 34 duizend werknemers bij ten opzichte van een jaar eerder. Vooral in de branches kinderopvang en de verpleging,...

Artikelen

Welzijnswerk en kindercentra; personeel en exploitatie, 2001 - 2004

Personeel, capaciteit, exploitatie, organisatie en kwaliteitsbeleid van sociaal - cultureel werk.

Cijfers

Loonverdeling van werknemers in de sector Zorg en Welzijn, 2013

Maatwerktabel over de loonverdeling van werknemers in de sector Zorg en Welzijn (exclusief de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk) in 2013. De resultaten van dit onderzoek gaan alleen over...

Cijfers

Welzijnswerk en kinderopvang; personeel en productie, 2001-2008

Personeels - en productiegegevens van welzijnswerk en kinderopvang naar type instelling

Cijfers

Kinderopvang naar gemeente in Nederland, 2011

Het gebruik van kinderopvang in Nederland uitgesplitst naar soort opvang en gemeente.

Cijfers

Gebruik peuterspeelzaal en formele opvang 2-3 -jarigen, 2013

Gebruik peuterspeelzaal en formele opvang 2-3 -jarigen naar 20% -groep van het gestandaardiseerde huishoudensinkomen in 2013.

Cijfers

Kinderopvang (EBB)

Enkele tabellen uit de Enquête beroepsbevolking 2005 over de voornaamste vormen van kinderopvang waarvan huishoudens met jonge kinderen gebruik maken.

Cijfers