Arbeidsduur van werknemers in de kinderopvang, 2016

Arbeidsduur van werknemers in de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk naar woonregio, 2016.
Deze tabel toont het aantal werknemers in de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in 2016. Van deze werknemers is bepaald wat hun gemiddelde arbeidsduur was in 2016. De gegevens worden weergegeven naar woonregio, namelijk op het niveau van totaal Nederland, arbeidsmarktregio en de 20 grootste gemeenten. Opdrachtgever: Ministerie van OCW.