Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel

Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel

Bedrijfsklassen (SBI 2008) Perioden Capaciteit en productie Peuterspeelzaalwerk Beschikbare plaatsen (x 1 000) Capaciteit en productie Peuterspeelzaalwerk Geplaatste peuters (x 1 000)
88912 Peuterspeelzaalwerk 2021* . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de financiën, het personeel en de productie van bedrijven met als hoofdactiviteit, volgens Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008, welzijnswerk ouderen, lokaal welzijnswerk, maatschappelijk werk, kinderopvang of peuterspeelzaalwerk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008 (2012 voor maatschappelijk werk)

Status van de cijfers:
De cijfers over kinderopvang 2021 zijn voorlopig, de cijfers over kinderopvang 2020 zijn definitief. De cijfers over de samentelling maatschappelijk en lokaal welzijnswerk 2020 zijn voorlopig, de cijfers over de samentelling maatschappelijk en lokaal welzijnswerk 2021 ontbreken nog. De cijfers over de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 20 februari 2023:
Voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd voor kinderopvang en de cijfers over kinderopvang 2020 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2021 van de samentelling maatschappelijk en lokaal welzijnswerk worden in het tweede kwartaal van 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Capaciteit en productie
Peuterspeelzaalwerk
Peuterspeelzaalwerk is (ontwikkelingsgerichte) opvang van kinderen van 2
tot en met 3 jaar gedurende een dagdeel van maximaal 4 uur, doorgaans
tijdens 2 dagdelen per week gedurende maximaal 40 weken per jaar.
Beschikbare plaatsen
Beschikbare plaatsen voor opvang per einde verslagjaar.
Geplaatste peuters
Aantal geplaatste peuters per einde verslagjaar.