AZW: Uitstroom werkn. cohort 2015, Soc. Dom naar enkele branches, 2015-2020

Deze tabellen bevatten cijfers over het moment en de kenmerken van de eerste arbeidsmobiele beweging van een cohort werknemers werkzaam in het sociaal domein op 31 maart 2015.
Een arbeidsmobiele beweging wordt geclassificeerd als 'Uitstroom uit het sociaal domein en uit de sector zorg en welzijn', 'Uitstroom uit het sociaal domein, maar binnen de sector zorg en welzijn' of 'Uitstroom uit de huidige branche in het sociaal domein naar een andere branche in het sociaal domein'.

Het sociaal domein omvat de AZW-(sub)branches 'Geestelijke gezondheidszorg', 'Huisartsen en gezondheidscentra', 'Gehandicaptenzorg', 'Jeugdzorg', 'Thuiszorg', 'Sociaal werk' en 'Kinderopvang (incl. peuterspeelzaalwerk). Voor de uitstroom uit zorg en welzijn wordt zorg en welzijn breed gehanteerd; dit zijn alle branches in zorg en welzijn inclusief de kinderopvang.

Deze tabellen zijn ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.