Zoekresultaten

275 resultaten voor onderwijsinstellingen
275 resultaten voor onderwijsinstellingen

Pagina 2 van 11

Overige lokale overheid; inkomsten en uitgaven per kwartaal op kasbasis

Kasuitgaven, kasinkomsten en saldo per kwartaal van de overige lokale overheidsinstellingen, conform EU-richtlijn 2011/85.

Cijfers
Overig

Samenwerking met universiteiten en hogescholen

Het CBS werkt steeds vaker samen met universiteiten en hogescholen.

Overig

Research en development; uitgaven en financiering per sector van uitvoering

R&D uitgaven, financieringsbron, kostensoort, sector van uitvoering

Cijfers
Overig

Saldo en schuld; overheidssectoren

Overheidssaldo en overheidsschuld als percentage van het BBP en in miljoen euro, naar subsectoren van de overheid.

Cijfers

Voortijdig schoolverlaters

Het gaat hierbij om de nieuwe voortijdig schoolverlaters in een schooljaar, ook wel de jaarlijkse aanwas genoemd.

Overig

Caribisch Nederland; ICT gebruik van personen: persoonskenmerken

Toegang tot internet, frequentie internetgebruik, internetactiviteiten Caribisch NL, Bonaire, St. Eustatius, Saba, geslacht, leeftijd, opleiding

Cijfers

Research en development; kerncijfers per sector van uitvoering

Werkzame personen, arbeidsjaren, ondernemingen met eigen R&D activiteiten Sectoren, bedrijven, instellingen, hoger onderwijs

Cijfers

Overheidsinkomsten; transacties en overheidssectoren

Overheidsinkomsten volgens definities nationale rekeningen. Lopende en kapitaaltransacties, institutionele sectoren, kwartalen.

Cijfers
Overig

Werkonderzoek

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Bijdrage en impact op de jaarmutatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar ontwikkeling, wegingscoëfficient, bijdrage en impact

Cijfers

Agile Software Developer

IT projecten waar jij als ontwikkelaar het verschil kunt maken. Het is daarbij iets minder belangrijk wat je vandaag kan, het is belangrijker dat je wil leren om morgen weer iets nieuws te kunnen en...

Overig

Lijst instellingen sector overheid

Voor gebruikers van de statistieken over de overheidsfinanciën, zoals het overheidstekort en de overheidsschuld, is het nuttig om te weten welke instellingen in de cijfers meegenomen zijn.

Overig

Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

Overheidsuitgaven volgens definities nationale rekeningen. Lopende en kapitaaltransacties, institutionele sectoren, kwartalen.

Cijfers

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, HICP 2015=100

Bijdrage aan en impact op de jaarmutatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar op jaar ontwikkeling, wegingscoëfficiënt, bijdrage en impact

Cijfers

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Financiële transacties van institutionele sectoren naar tegensectoren Sectoren, balansstanden en soorten transacties

Cijfers

Onderwijsrichting SOI 2006

De plaats van opleidingen in de Standaard Onderwijsindeling (SOI) op basis van de maatschappelijke sector of het wetenschapsgebied waarop de opleiding gericht is.

Overig

International Standard Classification of Education Fields of Training and Education 2013

De International Standard Classification of Education Fields of Training and Education 2013 (ISCED-F 2013) is de international classificatie voor het indelen van het onderwijs naar richting van de...

Overig

Onderwijsrichting ISCED

De International Standard Classification of Education Fields of Training and Education 2013 (ISCED-F 2013) is de international classificatie voor het indelen van het onderwijs naar richting van de...

Overig

Overheidsondernemingen; schulden, sector met zeggenschap

Schulden van financiële instellingen en overige (verlies- of winstgevende ) instellingen per subsector van de overheid met de meeste zeggenschap.

Cijfers

Bestedingen van huishoudens; bestedingscategorieën

Gemiddeld besteed bedrag dat particuliere huishoudens jaarlijks besteden en gemiddeld aandeel binnen de totale bestedingen per bestedingscategorie

Cijfers

Overheid; financiële balans, marktwaarde, overheidssectoren

Financiële transacties en balans van de overheid. Financiële instrumenten, activa en passiva, standen en stromen, sectoren.

Cijfers

Elektriciteit; productie en productiemiddelen

Productie elektr. en warmte, inzet van brandstoffen, opgesteld vermogen Bedrijfsgroep, type installatie, met en zonder WKK Warmtekrachtkoppeling

Cijfers