Zoekresultaten

408 resultaten voor lengte
408 resultaten voor lengte

Pagina 1 van 17

Lengte en gewicht van personen, ondergewicht en overgewicht; vanaf 1981

Ondergewicht, overgewicht, opgegeven lengte en opgegeven gewicht. naar leeftijdsgroep en geslacht

Cijfers

Lengte van vaarwegen; vaarwegvaktype, regio

Lengte vaarwegen naar vaktype: vaarweg, haven en toeloop van haven Regio's

Cijfers

Lengte van fietsnetwerk; fietswegkenmerken, regio

Lengte van het Nederlandse fietsnetwerk (volgens Fietsersbond kenmerk wegtype en regio

Cijfers

Lengte van spoortrajecten; spoortrajectkenmerken, provincie

Aantal sporen, electrificatie landsdeel, provincie

Cijfers

Lengte van wegen; wegkenmerken, regio

Wegbeheerder, wegtype Nederland, provincie, corop en gemeente

Cijfers

Gemiddelde lengte verhuisketens naar type eigendom woning, 2021

Tabel met gemiddelde lengte verhuisketens naar type eigendom woning, 2021

Cijfers

Lengte van het Nederlandse fietsnetwerk, 2022

Op hoeveel kilometer aan befietsbare paden en wegen konden fietsers in 2022 terecht? En hoe zijn deze paden en wegen onderverdeeld naar verschillende kenmerken, zoals wegtype, een- of...

Cijfers

Caribisch NL: leefstijl; persoonskenmerken

Roken, alcohol, lengte en gewicht, anticonceptiepil Geslacht, leeftijd, opleidingsniveau

Cijfers

Lichaamslengte

Tabellen bij het artikel over de ontwikkeling van de gemiddelde lengte van personen die in Nederland geboren zijn (1930–2021). Er worden uitsplitsingen gegeven naar provincie.

Cijfers

Een studie naar de lengteontwikkeling van Nederlanders

Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van de gemiddelde lengte van personen die in Nederland geboren zijn. Betreft de periode 1930 tot 2021. Er worden uitsplitsingen gegeven naar provincie. Tevens...

Publicaties

Lengte van befietsbare wegen en paden per gemeente, wijk en buurt 2020

Lengte van befietsbare wegen en paden per gemeente, wijk en buurt 2020 naar kenmerk op verzoek van de Fietsersbond.

Cijfers

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Gemiddelde en seizoengecorrigeerde dagproductie, omzet binnen- en buitenland van de nijverheid (SBI2008), ontwikkelingen en index 2015=100

Cijfers

Lengte van befietsbare wegen en paden per gemeente, wijk, buurt 2019

Lengte van befietsbare wegen en paden per gemeente-wijk-buurt 2019 naar kenmerk op verzoek van de Fietsersbond.

Cijfers

Nederlanders korter, maar nog steeds lang

Nederlandse mannen van 19 jaar zijn in 2020 gemiddeld 182,9 cm lang, 19-jarige vrouwen meten 169,3 cm. De mannen die zijn geboren in 2001 werden gemiddeld 1 cm kleiner dan de generatie uit 1980,...

Artikelen

Nederland in cijfers, editie 2022

Waar heeft het CBS allemaal cijfers over? Nederland in cijfers editie 2022 beantwoordt 36 uiteenlopende vragen in infographics, tekst en figuren.

Publicaties

Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling VIII-XV), (niet-)EU

In-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden goederen (grensoverschrijding); GN (8 digits, afdeling VIII-XV) en (niet-)EU.

Cijfers

Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio (indeling 2023)

Arbeidsverleden, arbeidsparticipatie, werkgelegenheid van Nederlandse Bevolking, voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam, niet-werkzaam

Cijfers

Lengte van autowegen binnen en buiten de bebouwde kom

Lengte van autowegen binnen en buiten de bebouwde kom per gemeente naar wegeigenaar en naar maximum snelheid over het jaar 2019.

Cijfers

Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling VIII-XV), landen

In-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden goederen (grensoverschrijding); GN (8 digits; afdeling VIII-XV) en landen.

Cijfers

Leefstijl; persoonskenmerken

Roken, alcohol, drugs, overgewicht, bewegen, seksuele gezondheid, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, welvaart

Cijfers

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading

Vervoersprestatie binnenlands en internationaal naar soort lading vervoerd ladinggewicht, aantal tonkilometers, aantal containereenheden

Cijfers

Pijpleidingvervoer; gewicht, aardolie(producten) naar Duitsland en België

Vervoer per pijpleiding van ruwe aardolie en aardolieproducten naar Duitsland en België en tonkilometers op Nederlands gebied.

Cijfers

Parade van Pen: de vermogensverdeling in 2022

Parade van Pen: De vermogensverdeling in Nederland kan op sprekende wijze in beeld gebracht worden met de Parade van dwergen en enkele reuzen.

Artikelen

Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2022

Parade van Pen: De inkomensverdeling in Nederland kan op sprekende wijze in beeld gebracht worden met de Parade van dwergen en enkele reuzen.

Artikelen

Obesitas afgelopen 40 jaar verdrievoudigd

In 2023 had 16 procent van de bevolking van 20 jaar of ouder obesitas. Dat is drie keer zoveel als begin jaren tachtig, toen 5 procent obesitas had. Ook het voorkomen van ernstigere vormen van...

Artikelen