Conjunctuurklok

Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga naar Dossier conjunctuur.

Hoe gaat het met de economie op de korte termijn?

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Een belangrijk kenmerk van de conjunctuur is dat deze cyclisch verloopt. Perioden van hoge groei wisselen af met perioden van nauwelijks groei, of zelfs van krimp.

Conjunctuurklok

De Conjunctuurklokindicator is het ongewogen gemiddelde van de indicatoren (exclusief het bbp) in de Conjunctuurklok (CK) van het CBS. De indicator wordt elke maand aangevuld en bijgesteld met de nieuwste informatie (endtime). De coördinaten van de Conjunctuurklok daarentegen worden eenmalig vastgesteld en daarna niet meer bijgesteld (realtime).

Wil je de cyclus van de afzonderlijke indicatoren van de conjunctuur bekijken? Ga naar Dashboard conjunctuur.