Caribisch NL: leefstijl; persoonskenmerken

Caribisch NL: leefstijl; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Caribisch Nederland Perioden Lengte en gewicht Opgegeven lengte (gemiddeld) Lengte en gewicht Opgegeven gewicht (gemiddeld) Lengte en gewicht Lengte naar klassen Kleiner dan 160 cm (%) Lengte en gewicht Lengte naar klassen 160 tot 170 cm (%) Lengte en gewicht Lengte naar klassen 170 tot 180 cm (%) Lengte en gewicht Lengte naar klassen Groter of gelijk 180 cm (%)
Totaal personen Waarde Caribisch Nederland 2021* . . . . . .
Totaal personen Waarde Bonaire 2021* . . . . . .
Totaal personen Waarde Sint-Eustatius 2021* . . . . . .
Totaal personen Waarde Saba 2021* . . . . . .
Totaal personen Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* . . . . . .
Totaal personen Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* . . . . . .
Totaal personen Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* . . . . . .
Totaal personen Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* . . . . . .
Geslacht: mannen Waarde Caribisch Nederland 2021* . . . . . .
Geslacht: mannen Waarde Bonaire 2021* . . . . . .
Geslacht: mannen Waarde Sint-Eustatius 2021* . . . . . .
Geslacht: mannen Waarde Saba 2021* . . . . . .
Geslacht: mannen Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* . . . . . .
Geslacht: mannen Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* . . . . . .
Geslacht: mannen Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* . . . . . .
Geslacht: mannen Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* . . . . . .
Geslacht: vrouwen Waarde Caribisch Nederland 2021* . . . . . .
Geslacht: vrouwen Waarde Bonaire 2021* . . . . . .
Geslacht: vrouwen Waarde Sint-Eustatius 2021* . . . . . .
Geslacht: vrouwen Waarde Saba 2021* . . . . . .
Geslacht: vrouwen Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* . . . . . .
Geslacht: vrouwen Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* . . . . . .
Geslacht: vrouwen Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* . . . . . .
Geslacht: vrouwen Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* . . . . . .
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Waarde Caribisch Nederland 2021* . . . . . .
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Waarde Bonaire 2021* . . . . . .
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Waarde Sint-Eustatius 2021* . . . . . .
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Waarde Saba 2021* . . . . . .
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* . . . . . .
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* . . . . . .
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* . . . . . .
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* . . . . . .
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Waarde Caribisch Nederland 2021* . . . . . .
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Waarde Bonaire 2021* . . . . . .
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Waarde Sint-Eustatius 2021* . . . . . .
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Waarde Saba 2021* . . . . . .
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* . . . . . .
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* . . . . . .
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* . . . . . .
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* . . . . . .
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Waarde Caribisch Nederland 2021* . . . . . .
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Waarde Bonaire 2021* . . . . . .
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Waarde Sint-Eustatius 2021* . . . . . .
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Waarde Saba 2021* . . . . . .
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* . . . . . .
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* . . . . . .
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* . . . . . .
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* . . . . . .
Leeftijd: 65 jaar of ouder Waarde Caribisch Nederland 2021* . . . . . .
Leeftijd: 65 jaar of ouder Waarde Bonaire 2021* . . . . . .
Leeftijd: 65 jaar of ouder Waarde Sint-Eustatius 2021* . . . . . .
Leeftijd: 65 jaar of ouder Waarde Saba 2021* . . . . . .
Leeftijd: 65 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* . . . . . .
Leeftijd: 65 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* . . . . . .
Leeftijd: 65 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* . . . . . .
Leeftijd: 65 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* . . . . . .
Onderwijsniveau: Laag Waarde Caribisch Nederland 2021* . . . . . .
Onderwijsniveau: Laag Waarde Bonaire 2021* . . . . . .
Onderwijsniveau: Laag Waarde Sint-Eustatius 2021* . . . . . .
Onderwijsniveau: Laag Waarde Saba 2021* . . . . . .
Onderwijsniveau: Laag Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* . . . . . .
Onderwijsniveau: Laag Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* . . . . . .
Onderwijsniveau: Laag Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* . . . . . .
Onderwijsniveau: Laag Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* . . . . . .
Onderwijsniveau: Middelbaar Waarde Caribisch Nederland 2021* . . . . . .
Onderwijsniveau: Middelbaar Waarde Bonaire 2021* . . . . . .
Onderwijsniveau: Middelbaar Waarde Sint-Eustatius 2021* . . . . . .
Onderwijsniveau: Middelbaar Waarde Saba 2021* . . . . . .
Onderwijsniveau: Middelbaar Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* . . . . . .
Onderwijsniveau: Middelbaar Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* . . . . . .
Onderwijsniveau: Middelbaar Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* . . . . . .
Onderwijsniveau: Middelbaar Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* . . . . . .
Onderwijsniveau: Hoog Waarde Caribisch Nederland 2021* . . . . . .
Onderwijsniveau: Hoog Waarde Bonaire 2021* . . . . . .
Onderwijsniveau: Hoog Waarde Sint-Eustatius 2021* . . . . . .
Onderwijsniveau: Hoog Waarde Saba 2021* . . . . . .
Onderwijsniveau: Hoog Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* . . . . . .
Onderwijsniveau: Hoog Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* . . . . . .
Onderwijsniveau: Hoog Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* . . . . . .
Onderwijsniveau: Hoog Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* . . . . . .
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de leefstijl van de bevolking van Caribisch Nederland van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens. Daarbij wordt ingegaan op de volgende aspecten van leefstijl:
- roken
- alcoholgebruik
- lengte, gewicht, ondergewicht en overgewicht
- gebruik van de anticonceptiepil
Deze aspecten zijn weergegeven voor Caribisch Nederland in zijn geheel, maar ook voor de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba. Tevens zijn uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau mogelijk.
Het onderzoek is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen.

De Omnibusenquête is in 2013 voor het eerst op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius uitgevoerd in de maand juni en de eerste week van juli. De Omnibusenquête is in de maanden oktober en november 2017 voor de tweede keer uitgevoerd op Bonaire, en in de periode januari t/m maart 2018 op Saba en Sint-Eustatius. In 2021 is de enquête uitgevoerd in de maanden oktober t/m december.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 december 2022:
De tabel is met ingang van verslagjaar 2021 uitgebreid met het onderwerp voldoen aan de richtlijn alcoholgebruik.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over lengte, gewicht en over ondergewicht en overgewicht zullen later worden toegevoegd.
Nieuwe gegevens verschijnen vierjaarlijks.

Toelichting onderwerpen

Lengte en gewicht
Opgegeven lengte
Eigen opgave van lengte in cm zonder schoenen.
Lengte naar klassen
Geeft de verdeling van de lichaamslengte weer. De lengte is de eigen opgave in cm
zonder schoenen.
Kleiner dan 160 cm
% personen met lengte kleiner dan 160 cm.
160 tot 170 cm
% personen met lengte tussen 160 en 170 cm.
170 tot 180 cm
% personen met lengte tussen 170 en 180 cm.
Groter of gelijk 180 cm
% personen met lengte groter of gelijk aan 180 cm.
Opgegeven gewicht
Eigen opgave van gewicht in kg zonder kleren. Bij vrouwen gaat het om het gewicht
voorafgaand aan een eventuele zwangerschap.